Bảng xếp hạng qidian tháng 06/2023

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 06/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 06/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 06/2023

1. Túc Mệnh Chi Hoàn đọc – Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

3. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

4. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

5. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

6. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

7. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

8. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

9. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

10. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK| Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

11. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

13. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

14. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

15. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

16. Để Ngươi Làm Binh Giới Nghiện Net, Ngươi Thành Sĩ Quan – Đặc Chủng Binh Ca | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

17. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

18. Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ | Du Hí Du Hí Hệ Thống

19. Đại Minh Quốc Sư – Tây Hồ Ngộ Vũ | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

20. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

21. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

22. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng | Hoàn Thành

24. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

25. Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Về Sau, Ta Trở Thành Đỉnh Lưu – Xuẩn Xuẩn Phàm Ngu QD| Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

26. Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích – Di Thiên Đại Hạ | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

27. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

28. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

30. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

31. Tinh Hỏa – Cửu Nguyệt Tương | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

32. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

33. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

35. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

36. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

37. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

39. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

40. 1980 Ta Văn Nghệ Thời Đại – Tọa Vọng Kính Đình | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

Bài liên quan

Bình luận