Bảng xếp hạng qidian, zongheng, truyencv, tangthuvien tháng 11/2018

bởi Ngũ Gia

Dưới đây là Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2018, Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11/2018,  Truyencv Top 10 Người đọc đề cử Tháng 11/2018, Tangthuvien Top 10 Đề cử Tháng 11/2018. (Nhiều truyện hay mà không có time đọc aaa!!!)

Top Nguyệt Phiếu, Đề Cử tháng 11/2018

Top Nguyệt Phiếu, Đề Cử tháng 11/2018

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2018

Ài, Tháng này Tam Thốn Nhân Gian rớt bảng luôn rồi, Phàm Nhân còn trụ được.

1. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

3. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

4. Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Phố Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Linh Dị

5. Thái Sơ – Cao Lâu Đại Hạ | Huyền Huyễn

6. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

7. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

8. Nơi Này Có Yêu Khí – Giảo Hỏa | Huyền Huyễn

9. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

10. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

11. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

12. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

13. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

14. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

15. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

16. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

17. Hán Hương – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

18. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

19. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

20. Khai Thiên Lục – Huyết Hồng | Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11/2018

1. [ Cổ Điển Tiên Hiệp ] Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu

2. [ Giá Không Lịch Sử ] Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch

3. [ Đô Thị Dị Năng ] Tuyệt Mệnh Độc Thi – Thập Giai Phù Đồ

4. [ Giá Không Lịch Sử ] Cẩm Y Xuân Thu – Sa Mạc

5. [ Đông Phương Huyền Huyễn ] Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du

6. [ Đô Thị Sinh Hoạt ] Y Phẩm Tông Sư – Bộ Hành Thiên Hạ

7. [ Đông Phương Huyền Huyễn ] Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng

8. [ Đông Phương Huyền Huyễn ] Kiếm Cốt – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu

9. [ Đô Thị Sinh Hoạt ] Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh

10. [ Đông Phương Huyền Huyễn ] Cuồng Bạo Nghịch Tập – La Mã

Truyencv Top 10 Người đọc đề cử Tháng 11/2018

1. Vũ Thần Chúa Tể

2. Huyền Huyễn Tối Cường Đại Lão

3. Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

4. Đế Võ Đan Tôn

5. Dương Gian Phán Quan

6. Tối Cường Phản Diện Thôn

7. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

8. Chư Giới Tận Thế Online

9. Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

10. Lính Đặc Chủng Ta Trước Kia Là Hokage

Tangthuvien Top 10 Đề cử Tháng 11/2018

1. Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

2. Quỷ Bí Chi Chủ

3. Đại Tiên Quan

4. Thố Tử Tất Tu Tử (Thỏ nhất định phải chết)

5. Ác Ma Hiền Giả

6. Võng Du Chi Xạ Phá Thương Khung – Reconvert

7. Cổ Chân Nhân

8. Thiên Đạo Đồ Thư Quán

9. Mục Thần Ký

10. Thần Huyết Chiến Sĩ

Bài liên quan

Bình luận