Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 08/2021

bởi Ngũ Gia

Tháng 8 này đáng chú ý nhất là tác phẩm: Bất Khoa Học Ngự Thú, tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng, nhập bảng đầu tiên liền top 2. Mình để ý bộ này từ tháng trước (top 5 Huyền Huyễn), nhưng tiếc là số chương còn quá ít.

Như thường lệ, bên dưới mình có in đậm một số tác phẩm mới.!

Bảng xếp hạng truyện tháng 8

Bảng xếp hạng truyện tháng 8

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 08/2021

1. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

2. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

3. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

4. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị

5. Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn

6. Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

7. Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài – Bách Phân Chi Thất | Khinh Tiểu Thuyết

8. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

9. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

10. Bạn Gái Nuôi Trên Mạng Của Ta – Thường Thế | Khinh Tiểu Thuyết

11. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp | hoàn thành

12. Tiên Hồ – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

13. Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

14. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

15. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

16. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia – Ngã Tối Bạch | Đô Thị

17. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

18. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

19. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

20. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK | Huyền Nghi

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 08/2021

1. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

2. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp | hoàn thành

4. Tiên Hồ – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

5. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

6. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

7. Bán Tiên – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

8. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp

9. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

10. Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp

11. Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Chém Đầu – Chân Ngu Lão Nhân | Tiên Hiệp

12. Ngã Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Tam Thập Niên – Nhị Canh | Tiên Hiệp

13. Đại Ngụy Độc Thư Nhân – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp

14. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

15. Mạc Cầu Tiên Duyên – Mông Diện Quái Khách | Tiên Hiệp

16. Khí Vũ Trụ – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

17. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

18. Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào – Khai Hoang | Tiên Hiệp

19. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người – Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết | Tiên Hiệp

20. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Huyền Huyễn tháng 08/2021

1. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

2. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

3. Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

4. Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

5. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

6. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

7. Thập Phương Vũ Thánh – Cổn Khai | Huyền Huyễn

8. Ta Thật Không Muốn Nhìn Thấy Bug – Ngô Đồng Hỏa | Huyền Huyễn

9. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn

10. Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi – Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu | Huyền Huyễn

11. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn | hoàn thành

12. Ngự Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

13. Đồ Đệ Quá Chăm Chỉ Lộ Ra Sư Phụ Có Chút Lười – Thiên Cẩu Cật Nguyệt Lượng | Huyền Huyễn

14. Cựu Nhật Chi Lục – Hùng Lang Cẩu | Huyền Huyễn

15. Hoàng Kim Triệu Hoán Sư – Túy Hổ | Huyền Huyễn

16. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

17. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn

18. Thiên A Hàng Lâm – Yên Vũ Giang Nam | Huyền Huyễn

19. Quỷ Bí: Từ Người Xem Bắt Đầu – Danh Hỏa Tốc Phản | Huyền Huyễn

20. Tây Du Huyện Lệnh – Lục Quái Hữu Khảm | Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 08/2021

1. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

2. Tiên Vương Vú Em – Đan Vương Trương | Đô Thị

3. Nhất Ngữ Phá Thiên Cơ – Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

4. Kém Một Bước Cẩu Đến Cuối Cùng – Thập Giai Phù Đồ | Đô Thị

5. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

6. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

7. Bác Sĩ Những Chuyện Kia – Diệu Thủ Tú Tài | Thương Chiến

8. Tuyết Ma Đao – Đông đồ | Vũ Hiệp

9. Quân Thiên Cầu – Nạp Lâu Lan | Tiên Hiệp

10. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

Bài liên quan

Bình luận