Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 04/2024

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 04/2024

Bảng xếp hạng truyện tháng 04/2024

Bảng xếp hạng truyện tháng 04/2024

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

3. Đạo Gia Muốn Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

4. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

5. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

6. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

7. Pháo Hỏa Hồ Tuyến – Khang Tư Thản Đinh Bá Tước | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

8. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

9. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

10. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

11. Cao Vũ Kỷ Nguyên – Phong Tiên | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

12. Đều Trọng Sinh Ai Thi Công Chức A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

13. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

14. Từ Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu Trường Sinh Bất Tử – Lục Nguyệt Thập Cửu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

15. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

16. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

17. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

18. Thiên Tài Câu Lạc Bộ – Thành Thành Dữ Thiền | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

19. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

20. Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần – Giáp Xác Nghĩ | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng | hoàn thành

22. Văn Hào 1978 – Tọa Vọng Kính Đình | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

24. Phổ La Chi Chủ – Sa Lạp Cổ Tư | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

25. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

26. Tiên Công Khai Vật – Cổ Chân Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

27. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Vạn Giới Thủ Môn Nhân – Yên Hỏa Thành Thành | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

29. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

30. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

31. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

32. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

33.Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

34. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

35. Lần Này Không Làm Huấn Luyện Gia – Kỵ Xa Đích Phong | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

36. Thiên Nhân Đồ Phổ – Ngộ Đạo Giả | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

37. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

38. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

39. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

40. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

Bài liên quan

Bình luận