Review: Tiên Quốc Đại Đế

Review: Tiên Quốc Đại Đế Reviewer: Bắc Hà Tán Nhân Tác giả: Quan Kỳ Thể loại: Tiên Hiệp, Quân Sự Tình trạng: 1449 chương (đã dịch full) “Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương …

Review: Đường Chuyên

Truyện: Đường Chuyên Reviewer: Lương Ngọc Thư Tác giả: Kiết Dữ 2 Thế loại: Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không Số chương: 1522 Một trong những truyện hay bậc nhất về đề tài lịch sử quân sự, đứng hạng nhất …