Viết Review của bạn

by Ngũ Gia

Các bạn có thể chia sẻ truyện, viết review, cảm nhận hoặc bất cứ thứ gì bạn thích ở đây.!!

Nếu thấy hay, thú vị mình sẽ đăng lên web và fanpage để chia sẻ với mọi người.

Ngũ Gia cũng chỉ là một cái nghiện truyện, bình thường rãnh rỗi ngồi đọc rồi viết vài dòng review cho vui.

Thế giới truyện thì bao la nhưng sức lực một người có hạn a!!!

Rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn!