Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 02/2024

bởi Ngũ Gia

Tháng này rất ít bộ mới.

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 02/2024

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 02/2024

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 02/2024

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

3. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

4. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

5. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

6. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

7. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

8. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

9. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

10. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

11. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

12. Đạo Gia Muốn Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

13. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

14. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

15. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

16. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

17. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

18. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

19. Từ Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu Trường Sinh Bất Tử – Lục Nguyệt Thập Cửu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

20. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

21. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

22. Trọng Sinh Tại Hỏa Hồng Niên Đại Du Nhàn Sinh Hoạt – Ốc Ngoại Phong Xuy Lương | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

24. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

25. Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

26. Thiên Nhân Đồ Phổ – Ngộ Đạo Giả | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

27. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

28. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

29. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

31. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Mục Giả Mật Tục – Bất Kỳ Thập Huyền | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

33. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

34. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

35. Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần – Giáp Xác Nghĩ | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

36. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

37. Trọng Sinh Ta Không Có Cách Cục – Kình Ngư Thiền Sư | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Đương Kiêu Ngạo Nhưng Nhiên Trọng Yếu Thì – Trầm Mặc Đích Ái | Thể Dục Lam Cầu Vận Động

39. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

40. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

Bài liên quan

1 bình luận

Lý Huyền Tiêu 6 Tháng Ba, 2024 - 5:28 sáng

Bộ linh cảnh hành giả end rồi, ad có review hay chia sẻ gì thêm cho mn biết không?

trả lời

Bình luận