Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 9/2019

bởi Ngũ Gia

Tháng 9 này vẫn là những cái tên quen thuộc, truyện của lão Mực và lão Ưng vẫn giữ đỉnh bảng Qidian, mà đúng là 2 bộ này xứng đáng thật.

Bảng xếp hạng truyện tháng 9/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 9/2019

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 09/2019

1. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

2. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

3. Ám Nguyệt Kỷ Nguyên – Kim Tam | Khoa Huyễn

4. Điệp Ảnh Phong Vân – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

5. Cửu Tinh Độc Nãi – Dục | Khoa Huyễn

6. Đệ Nhất Tự Liệt – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

7. Thủ Thuật Trực Bá Gian – Chân Hùng Sơ Mặc | Đô Thị

8. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

9. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

10. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

11. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Xuyên Không

12. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

13. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

14. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

15. Ta Thật Không Muốn Nổi Danh a – Vu Mã Hành | Đô Thị

16. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

17. Ngã Hữu Nhất Tọa Mạo Hiểm Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi

18. Liên Minh Huyền Thoại: Thời Đại Của Ta – Khô Lâu Tinh Linh | Du Hí

19. Ngã Đoạt Xá Liễu Ma Hoàng – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn

20. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 09/2019

1. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

2. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

3. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

4. Đế Đạo Độc Tôn – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

5. Vạn Đạo Tiên Sư – Manh Manh Đát Đích Thiết Tượng | Tranh Bá

6. Nhất Kiếm Triêu Thiên – Thanh Sáp Đích Diệp | Tiên Hiệp

7. Nhất Thế Độc Tôn – Nguyệt Như Hỏa | Huyền Huyễn

8. Liệp Thiên Tranh Phong – Thụy Thu | Huyền Huyễn

9. Tam Quốc Chi Tối Cường Triệu Hoán – Khả Ái Đích Nghị Tiên Sâm | Lịch Sử

10. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

11. Tu Tiên Thập Vạn Niên – Thất Nguyệt Phong Lưu | Đô Thị

12. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

13. Trượng Kiếm Vấn Tiên – Ngạo Kiều Đích Bạch Miêu | Tiên Hiệp

14. Trọng Sinh Chi Đô Thị Ma Tôn – Dạ Cửu Tiên | Trọng Sinh

15. Thâm Phiêu Đích Quang Mang Nhân Sinh – Xuân Chương | Thương Chiến

16. Ngã Dục Đoạn Thiên – Nhất Mục Liễu Nhiên | Dị Thế

17. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

18. Mạo Bài Tu Tiên Giả – Thái Tuế Đôn Lão Long | Tu Chân

19. Bắc Hàn Kiếm Đế – Tưởng Cật Ngư Bản Diện | Dị Thế

20. Lâm Giới Huyết Tuyến – Thiên Thần | Đô Thị

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 09/2019

1. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

2. Thiên Hạ Đệ Cửu – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

3. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

4. Kiếm Đồ Chi Lộ – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

5. Vấn Đạo Hồng Trần – Cơ Xoa | Tiên Hiệp

6. Nhất Kiếm Trảm Phá Cửu Trọng Thiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

7. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

8. Tiền Nhậm Vô Song – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

9. Thái Thượng Chấp Phù – Đệ Cửu Thiên Mệnh | Tiên Hiệp

10. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

11. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

12. Nhạn Thái Tử – Kinh Kha Thủ | Tiên Hiệp

13. Tiên Đạo Trường Thanh – Lâm Tuyền Ẩn Sĩ | Tiên Hiệp

14. Nhất Phẩm Tu Tiên – Bất Phóng Tâm Du Điều | Tiên Hiệp

15. Bất Hợp Cách Đích Đại Ma Vương – Nhất Mộng Hoàng Lương | Tiên Hiệp

16. Tây Du Chi Đại Ngu Nhạc Gia – Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng | Tiên Hiệp

17. Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm – Tưởng Kiến Giang Nam | Tiên Hiệp

18. Đạo Môn Pháp Tắc – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

19. Cửu Thiên – Hắc Sơn Lão Quỷ | Tiên Hiệp

20. Bái Sư Cửu Thúc – Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật | Tiên Hiệp

 

Bài liên quan

Bình luận