Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 12/2017

bởi Ngũ Gia

Vẫn như mấy tháng trước, mình tổng hợp lại top các truyện được đề cử (nguyệt phiếu) tại các trang web qidian, truyencv, tangthuvien để các bạn dễ hơn tìm cho mình những bộ truyện chất lượng mà nhai.

Bảng xếp hạng truyện hay tháng 12/2017

Bảng xếp hạng truyện hay tháng 12/2017

Top 10 đề cử bên truyencv tháng 12/2017:

1. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị, Tiên Hiệp

2. Tối Cường Nam Tông Chủ Tại Nữ Môn Phái – Trùng Sinh, Huyền Huyễn

3. Vạn Cổ Long Đế – Quỷ Thập Lang – Huyền Huyễn

4. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền Huyễn

5. Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net – Huyền Huyễn

6. Vô Địch Kiếm Vực – Thanh Phong Loan – Huyền Huyễn

7. Thần Đạo Đan Tôn – Huyền Huyễn

8. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Tiên Hiệp

9. Siêu Viêt Tài Chính – Diệt Thiên – Đô Thị, Trùng Sinh (Truyện Việt)

10. Pokemon Tùy Thân Mang Theo Master Ball – Đồng Nhân

 

Top 10 lượt xem trên tangthuvien tháng 12/2017:

1. Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp

2. Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Mục Thần Ký 

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

4. Vạn Đạo Kiếm Tôn 

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

5. Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

6.Tu Chân Liêu Thiên Quần Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

7. Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại: Huyền Huyễn

8. Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần 

Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu

Thể loại: Du Hí

9. Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn

10. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

 

Top 10 đề cử trên tangthuvien tháng 12/2017:

1. Mục Thần Ký 

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Huyền Trần Đạo Đồ

Tác giả: Nhất Giới Tàn Hài

Thể loại: Tiên Hiệp

3. Vô Hạn Tiến Giai 

Tác giả: Vạn Tượng Chân Tàng

Thể loại: Khoa Huyễn

4. Nho Đạo Chí Thánh 

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa

Thể loại: Huyền Huyễn

5. Hàn Môn Quật Khởi

Tác giả: Chu Lang Tài Tận

Thể loại: Lịch Sử

6. Tu Chân Liêu Thiên Quần 

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

7. Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

8. Cuồng Tham

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

9. Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

10. Bất Hủ Phàm Nhân 

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Thể loại: Tiên Hiệp

 

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 12/2017 (Phong Vân Bảng):

1. Đại Vương Tha Mạng – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử – Đô Thị

2. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Tiên Hiệp

3. Thánh Khư – Thần Đông – Huyền Huyễn

4. Thiên Đạo Thư Viện – Hoành Tảo Thiên Nhai – Huyền Huyễn

5. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết – Đô Thị

6. Bất Hủ Phàm Nhân – Ta là Lão Ngũ – Tiên Hiệp

7. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn – Tiên Hiệp

8. Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên – Thập Lý Kiếm Thần – Đô Thị

9. Trần Cốt – Lâm Như Uyên – Huyền Huyễn

10. Hán Hương – Kiết Dữ 2 – Lịch Sử

11. Long Hoàng Vũ Thần – Bộ Chinh – Đô Thị

12. Phế Thổ Quật Khởi – Thông Cật Đạo Nhân – Khoa Huyễn

13. Ta 1979 – Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo – Đô Thị

14. Mục Thần Ký – Trạch Trư – Huyền Huyễn

15. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ – Lịch Sử

16. Buông Ra Cái Kia Phù Thủy –  Nhị Mục –  Huyền Huyễn

17. Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục – Viễn Đồng – Khoa Huyễn

18. Nãi Ba Văn Nghệ Nhân Sinh – Hàn Môn – Đô thị

19. Mỹ Thực Cung Ứng Thương – Hội Tố Thái Đích Miêu – Đô Thị

20. Đấu Chiến Cuồng Triều – Khô Lâu Tinh Linh – Tiên Hiệp

Bài liên quan

Bình luận