Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2023

bởi Ngũ Gia

Tháng này ấn tượng nhất là bộ Uyên Thiên Tôn, từ top 29 lên top 10. Còn bộ Túc Mệnh Chi Hoàn tháng trước chưa có chương nào đã top 21 thì tháng này top 2 cũng không có gì lạ.

Văn Sao Công ra bộ mới Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên.  Nghe tên lại là cẩu đạo tu tiên, đánh dấu lại xem thế nào.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2023

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2023

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 03/2023

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

3. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

4. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

5. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

7. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

8. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

9. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

10. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

11. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

12. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

13. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

15. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

16. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

17. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

18. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

19. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

20. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Mỹ Mạn Thế Giới Lê Minh Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

22. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

23. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

24. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

25. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

26. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

27. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

28. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

29. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

30. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

31. Để Ngươi Làm Binh Giới Nghiện Net, Ngươi Thành Sĩ Quan – Đặc Chủng Binh Ca | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

32. Đại Minh Quốc Sư – Tây Hồ Ngộ Vũ | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

33. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

34. Cao Thiên Chi Thượng – Âm Thiên Thần Ẩn | Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

35. Hạo Ngọc Chân Tiên – Tiểu Đạo Bất Giảng Vũ Đức | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

36. Ta Quỷ Dị Nhân Sinh – Bạch Nhận Trảm Xuân Phong | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

37. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

39. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

40. Tinh Hỏa – Cửu Nguyệt Tương | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 03/2023

1. Cái Thế Nhân Vương – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

2. Thái Cổ Long thần – Nguyệt Như Hỏa | Huyền Huyễn

3. Đại Hoang Kiếm Đế – Thực Đường Bao Tử | Huyền Huyễn

4. Hôm Nay Bắt Đầu Cho Chủ Thần Làm Công – Diệc Thân Gia Tẩy Oản Quân | Xuyên Toa

5. Lăng Hư Huyết Đồ – Khương Vân | Dị Thế

6. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

7. Hôi Tẫn Lĩnh Chủ – Ngã Ái Tiểu Đậu | Kỳ Huyễn

8. Đại Đạo Thần Chủ – Ngốc Trệ Kê Đản | Huyền Huyễn

9. Mô Phỏng Tu Tiên Truyện – Loạn Thế TICH | Huyền Huyễn

10. Quốc Dân Thần Y – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

Bài liên quan

1 bình luận

Wintery 5 Tháng Tư, 2023 - 11:56 chiều

Cho thêm tên tiếng Tau đi Ad, tìm kiếm sẽ dễ hơn, cảm ơn Ad.

trả lời

Bình luận