Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 12/2022

bởi Ngũ Gia

Quán quân tháng cuối năm này bất ngờ lại thuộc về Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư với số phiếu vượt trội so với vị trí thứ 2.

Dạ Mệnh Danh Thuật đã hoàn thành, không biết chất lượng ra sao nhỉ?

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 12/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 12/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12/2022

1. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

2. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

3. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

4. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

5. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

7. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

8. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

9. Ở Rể Không Thành Đành Phải Mệnh Cách Thành Thánh – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

10. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

11. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

12. Cổ Thần Đang Thì Thầm – Hải Đường Đăng | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

13. Cao Thiên Chi Thượng – Âm Thiên Thần Ẩn | Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

14. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

15. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

16. Thâm Uyên Độc Hành – Ngôn Quy Chính Truyện | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

17. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

18. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

19. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

20. Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Xuất Sơn – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

21. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

22. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

23. Trường Sinh Võ Đạo: Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền Bắt Đầu – Chân Bất Thị Hứa Tiên | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

25. Đại Hạ Văn Thánh – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

26. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

27. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

28. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

29. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

30. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

31. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

32. Cẩu Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện – Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

33. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

34. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

35. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

36. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

37. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

39. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

40. Hạo Ngọc Chân Tiên – Tiểu Đạo Bất Giảng Vũ Đức | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 12/2022

1. Toàn Năng Cự Tinh: Thiên Đạo Đái Ngã Thượng Cao Tốc – Phúc Thủ | Đô Thị

2. Đại Hoang Kiếm Đế – Thực Đường Bao Tử | Huyền Huyễn

3. Quốc Dân Thần Y – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

4. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

5. Đạo Môn Kiếm Thánh – Vũ Chi Hàn | Tu Chân

6. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

7. Cái Thế Nhân Vương – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

8. Đối Dịch Giang Sơn – Nhiễm Tịch Diêu | Giá Không

9. Đại Yến Trảm Yêu Nhân – Độc Cô Lão Đạo | Biến Thân

10. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

Bài liên quan

Bình luận