Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 1/2018

bởi Ngũ Gia

Bảng xếp hạng top 10 người đọc đề cử bên truyencv tháng 1/2018:

Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 1/2018

Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 1/2018

1. Vạn Cổ Thần Đế – Huyền Huyễn, Trùng Sinh

2. Linh Võ Đế Tôn – Huyền Huyễn, Xuyên Việt

3. Vô Địch Kiếm Vực – Huyền Huyễn

4. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị, Tiên Hiệp

5. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền Huyễn

6. Tận Thế Biên Giới – Đô Thị, Mạt Thế

7. Phong Lưu Chân Tiên – Tiên Hiệp, Đô Thị (Truyện Việt)

8. Thần Bí Thương Nhân – Tiên Hiệp, Xuyên Không (Truyện Việt, Hệ thống lưu, Dị giới cửa hàng lưu) 

9. Chí Tôn Đặc Công – Đô Thị

10. Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng – Xuyên Việt, Hệ Thống, Tiên Hiệp

Top 10 đọc nhiều nhất tháng 1/2018 bên tangthuvien:

1. Thiên Đạo Đồ Thư Quán 

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp

3. Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

4. Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

5. Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

6. Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn

7. Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả: Trư Tam Bất

Thể loại: Huyền Huyễn

8. Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu

Thể loại: Du Hí

9. Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại: Huyền Huyễn

10. Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Top 10 đề cử tháng 1/2018 bên tangthuvien:

1. Vô Hạn Tiến Giai

Tác giả: Vạn Tượng Chân Tàng

Thể loại: Khoa Huyễn

2. Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Nho Đạo Chí Thánh

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa

Thể loại: Huyền Huyễn

4. Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

5. Đạo Quân Đạo Quân

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

6. Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

7. Kiếm Khấu Thiên Môn

Tác giả: Vô Đầu D

Thể loại: Tiên Hiệp

8. Vạn Đạo Kiếm Tôn 

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

9. Chuế Tế

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Thể loại: Lịch Sử

10. Siêu Phàm Thế Giới

Tác giả: Tư Sản Bạo Tăng

Thể loại: Huyền Huyễn

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 01/2018:

1. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô thị

2. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Tiên hiệp

3. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền huyễn

4. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô thị

5. Long Hoàng Võ Thần – Bộ Chinh | Đô thị

6. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền huyễn

7. Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên – Thập Lý Kiếm Thần | Đô thị

8. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền huyễn

9. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn | Tiên hiệp

10. Ngã Tòng Phàm Gian Lai – Tưởng Kiến Giang Nam | Tiên hiệp

11. Hán Hương – Kiết Dữ 2| Lịch sử

12. Trần Cốt – Lâm Như Uyên | Huyền huyễn

13. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ | Lịch sử

14. Ta 1979 – Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo | Đô thị

15. Đấu Chiến Cuồng Triều – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên hiệp

16. Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục – Viễn Đồng | Khoa huyễn

17. Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyền Thuyết – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền huyễn

18. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên hiệp

19. Thương Khung Chi Thượng – Thạch Tam | Tiên hiệp

20. Ngã Thị Chí Tôn – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền huyễn

Bài liên quan

Bình luận