Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12/2023

bởi Ngũ Gia

Top 1 tháng này khá bất ngờ, lại là 1 tác phẩm Đô Thị.

Hắc Sơn Lão Quỷ ra sách mới, không biết chất lượng ra sao.

Bảng xếp hạng qidian tháng 12/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 12/2023

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12/2023

1. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

2. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

3. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

4. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

5. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

6. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

7. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

8. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng | hoàn thành

9. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

10. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

11. Đạo Gia Yếu Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

12. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

13. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

15. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

16. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

17. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

18. Tiên Phụ – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

19. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

20. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

21. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

22. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

23. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

24. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

25. Trọng Sinh Tại Hỏa Hồng Niên Đại Du Nhàn Sinh Hoạt – Ốc Ngoại Phong Xuy Lương | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

26. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

27. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

28. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

29. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

31. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

33. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

34. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh | hoàn thành

35. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

36. Nói Xong Quân Chuyển Dân, Cái Này Bình Gas Cái Quỷ Gì?? – Na Niên Hồi Hưởng | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

37. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

38. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

39. Mục Giả Mật Tục – Bất Kỳ Thập Huyền | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

40. Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

Bài liên quan

Bình luận