Bảng xếp hạng top nguyệt phiếu qidian tháng 10/2018

bởi Ngũ Gia

Tháng này mình lại quên cập nhật bảng xếp hạng bên Truyencv và Tangthuvien, nên tháng này chỉ có top 20 nguyệt phiếu qidian thôi nhé! :v.

À, sẽ up thêm top 10 ZongHeng luôn để các đạo hữu tham khảo.

BXH Qidian tháng 10/2018

BXH Qidian tháng 10/2018

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2018

1. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

2. Thái Sơ – Cao Lâu Đại Hạ | Huyền Huyễn

3. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

4. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

5. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

6. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

7. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

8. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

9. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

10. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

11. Hán Hương  – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

12. Nơi Này Có Yêu Khí – Giảo Hỏa | Huyền Huyễn

13. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

14. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

15. Thâm Dạ Thư Ốc – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Linh Dị

16. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

17. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

18. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ | Lịch Sử

19. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

20. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2018

1. Diệu Y Hồng Đồ – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Mở Phòng Khám Bệnh Tới Tu Tiên – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

4. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

5. Y Phẩm Tông Sư – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

6. Nghịch Thiên Tà Thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn

7. Vương Bài Đại Cao Thủ – Lương Bất Phàm | Đô Thị

8. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

9. Siêu Phẩm Tiên Y – Tuyệt Phẩm Đỗ Thiếu | Đô Thị

10. Phần Thiên Lộ  – Lạc Thần Vũ | Tu Chân

Bài liên quan

Bình luận