Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2023

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 11/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 11/2023

1. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

2. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

3. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

4. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

5. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

6. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

7. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

8. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

9. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

10. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

11. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

13. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

14. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK| Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

15. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

16. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

17. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

18. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

19. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

20. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

21. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

22. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

23. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

24. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

25. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

27. Tối Chung Thần Chức – Thác Bạt Cẩu Đản | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

28. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Trọng Sinh Tại Hỏa Hồng Niên Đại Du Nhàn Sinh Hoạt – Ốc Ngoại Phong Xuy Lương | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

31. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

32. Đạo Gia Yếu Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

33. Thiên Nhân Đồ Phổ – Ngộ Đạo Giả | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

34. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

35. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

36. Vây Ở Nhật Thực Ngày Đó – Loạn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

37. Mục Giả Mật Tục – Bất Kỳ Thập Huyền | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

38. Tiên Phụ – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

39. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

40. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

Bài liên quan

Bình luận