Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Sơ Luận – Phần 3 (Cuối)

Tiếp tục phần 2, Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Sơ Luận – Phần 2 Thời gian tuyến: – Nói tiếp về Bạch Tiểu … Đọc tiếp Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Sơ Luận – Phần 3 (Cuối)