Review: Zombie mạnh nhất

Truyện rất hài, hơi kinh dị với nhiều cảnh máu me, có âm mưu đấu trí nhưng đọc khá thoải mái vì âm mưu mà gặp main vô sỉ thì cũng quỳ, không ức chế, không não tàn, không có vụ buff …