Review: Nhất Thế Chi Tôn

Nói về Nhất Thế Chi Tôn thì xuyên suốt truyện là cả quá trình tìm về cái tôi và khẳng định ta là duy nhất của nhân vật chính. Trong cái thế giới mà từ các bậc đại năng luôn …

Review: Vô Hạn Khủng Bố

Truyện: Vô Hạn Khủng Bố Reviewer: Lương Ngọc Thư Thể loại: Vô Hạn Lưu Tác giả: Zhttty Tình trạng: Hoàn thành, 20 quyển, xấp xỉ 800 chương Câu chuyện kể về những con người đã mất đi động lực sống …