Đề cử 8 bản tiểu thuyết Tiên Hiệp có tiên khí, có nội hàm

Chào các vị đạo hữu, thực ra Ngũ Gia tính viết 1 bài review để đề cử 1 quyển Tiên Lộ Chí Tôn thôi (đang ưng ý bộ này), nhưng trong lúc lang thang tình cờ gặp được bài viết …

Review: Đại Kiếp Chủ

Bộ Đại Kiếp Chủ này tiếp theo bộ Lược Thiên Ký. Hắc Sơn Lão Quỷ cũng không xa lạ gì đối với những đọc giả lâu năm, là một tác giả tên tuổi trong thể loại tiên hiệp. Đạo hữu …

Bạch Tiểu Thuần tu tiên niên biểu

15 tuổi: Bị Lý Thanh Hậu đưa vào Linh Khê tông, vào hỏa táo phòng làm hỏa kế, bài danh lão Cửu, được xưng là Bạch Cửu Bàn. 16 tuổi: Nhập Linh Khê tông Hương Vân sơn, thành ngoại môn đệ …

Hàn Lập tu tiên niên biểu

Hồi trước đọc bộ Phàm nhân tu tiên mỗi lần cảm thấy chán là đọc cái niên biểu này để có động lực đọc trở lại. Hàn Lập tu tiên niên biểu: 10 tuổi: Hàn Lập rời nhà, được tam thúc …