Review: Bạch Cốt Đạo Cung

Review: Bạch Cốt Đạo Cung Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm Thể loại: Tiên Hiệp Cổ Điển Tình trạng: Full cv (Tàng thư viện) Giới thiệu : Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân. Miểu miểu đạo cung, …

Review: Hoàng Đình

Truyện: Hoàng Đình Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm Thể loại: Tiên hiệp cổ điển Tình trạng: Full dịch khoảng 400 Review: Bắc Hà Giới thiệu: Truyện lấy bối cảnh nghìn năm sau khi Nam Lạc nhất kiếm hóa thiên hà …

Review: Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Review: Nhân Đạo Kỷ Nguyên Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm Thể Loại: Tiên Hiệp Tình trạng: Hoàn thành ✓ Giới thiệu: Thượng cổ Hồng Hoang. Không phải xuyên việt, chỉ là một người bình thường giãy dụa cầu sinh. Xuất …