Review: Vu Sư Chi Lữ

Truyện: Vu Sư Chi Lữ Tác giả: Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên Review: Tàng Thư Viện Thể loại: Huyền Huyễn Tình trạng: Hoàn thành Mình đọc lướt được một ít chương của Vu Sư Chi Lữ. Đây là …