Review: Vu sư trong thế giới conan

Truyện thể loại tiên hiệp, đô thị, đồng nhân. Truyện nhân vật chính không não tàn, ngựa giống, không giả heo ăn hổ gì cả, các tình tiết trong truyện khá hài hước, thoải mái. Truyện: Vu sư trong thế giới …

Review: Vô hạn thế giới đạo tặc

Truyện thể loại tiên hiệp đô thị, vô hạn lưu. Truyện không mở hậu cung, nhân vật chính không thánh mẫu, không não tàn, không mê gái,… tình tiết trong truyện diễn ra khá nhanh. Truyện: Vô hạn thế giới đạo …

Review: Hệ thống cung ứng thương

Truyện thuộc thể loại hệ thống, võng du nhưng cũng khá mới lạ. Main không thuộc dạng não tàn, không hậu cung, thích trang bức. Hệ thống của main có được rất bá, là dạng cha của các hệ thống :v. Main …