Review: Cực Đạo Thiên Ma

Đây là lần đầu mình đọc truyện của Cổn Khai và thấy rất ưng ý. Truyện thuộc top 20 nguyệt phiếu qidian tháng vừa rồi. Mặc dù thuộc thể loại Tiên hiệp nhưng không viết về tu tiên, mà tu …