Review: Sư Sĩ Truyền Thuyết

Lấy bối cảnh tương lai về vũ trụ, thời đại con người có thể du hành giữa các hành tinh, tạo ra những bộ giáp để phục vụ sinh hoạt và chiến đấu. Truyện: Sư Sĩ Truyền Thuyết Reviewer: Lương …