So sánh cấp độ tu luyện trong Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong...

Như các đạo hữu thấy, bốn bộ truyện của Nhĩ Căn đều có chút liên quan tới nhau. Cũng có nhiều điều để nói xoay quanh 4 bộ này. Một trong số đó là sự tương quan giữa các cấp …

[Cảm ngộ] Triết lý nhân sinh trong truyện của Nhĩ Căn

Chắc hẳn những bạn yêu thích truyện của Nhĩ Căn đều cảm nhận được nét khác biệt truyện của lão so với những tác giả khác. Đó là dù ít hay nhiều, các truyện của Nhĩ Căn đều truyền tải trong …