Qidian Nhân vật tâm động bảng – Top 10 nhân vật tiểu thuyết được...

Đầu tiên, xin giới thiệu đôi nét về bảng xếp hạng này: “Qidian Nhân vật tâm động bảng” là kết quả của hoạt động bình chọn tìm ra nhân vật tiểu thuyết có nhân khí lớn nhất tại Qidian. Hoạt …

So sánh cấp độ tu luyện trong Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong...

Như các đạo hữu thấy, bốn bộ truyện của Nhĩ Căn đều có chút liên quan tới nhau. Cũng có nhiều điều để nói xoay quanh 4 bộ này. Một trong số đó là sự tương quan giữa các cấp …