Review: Tu Chân Tứ Vạn Niên

bởi Ngũ Gia

Truyện sâu sắc, có tính logic cao, nhân vật phụ không não tàn mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, xuyên suốt truyện có rất nhiều âm mưu gia!!!

Tu chân 40000 niên đại, một bình thường biên cảnh thiếu niên, rít gào tinh thần, chúa tể ngân hà nhiệt huyết truyền kỳ!

Review: Tu Chân Tứ Vạn Niên

Review: Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện: Tu Chân Tứ Vạn Niên

Reviewer: Anh Dương Hải

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả: Ngọa Ngưu Chân Nhân

Tình trạng: Đang ra convert

Đạo tâm là chủ đề đươc coi là trọng tâm của truyện. Có thể giải thích là thế giới quan của nhân vật, đạo tâm khác nhau nên hành vi khác nhau, thiện ác khác nhau.

Chủ đề đặc biệt nhất là văn minh (tức chính trị). Trong vũ trụ đại chiến, mỗi quốc gia đều có Đạo tâm của mình, mỗi cái đều có đạo lý của mình. Chỉ có hệ thống chính trị (đạo tâm) ưu việt hơn mới có hiệu suất chiến tranh cao hơn và có thể giành chiến thắng.

Các thời đại văn minh trong truyện:

+ Cổ tu văn minh thời đại – Cổ đại tu chân giả: Coi nhân loại như con sâu cái kiến, phân chia tông phái sát phạt lẫn nhau, không sản xuất, kiến thiết mà chỉ tập trung “tu luyện”, tức là tập trung phát triển vũ lực để đàn áp người thường và tông phái khác.

+ Yêu tộc vương triều – Cổ điển nô lệ chế độ: “Nhân loại thì bị trở thành thấp hèn nô lệ, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất kiêu ngạo, đánh mất quý giá nhất là tu chân luyện khí quyền lực.” Phân chia và cố hóa đẳng cấp xã hội. Thực hiện chính sách ngu dân: “Hủy diệt – Trùng sinh – Vĩnh hằng”.

Các quốc gia trong truyện:

+ Tinh Hải đế quốc – Cổ đại tu chân giả (đã nêu trên)

+ Tinh Hải nước cộng hòa – Hiện đại tu chân giả  “Tu Chân giả sứ mạng tựu là bảo vệ nhỏ yếu” Coi trọng “bình đẳng” giữa người bình thường và tu chân giả, đã biết chuyển hóa thành tựu tu chân (khoa học) vào sinh hoạt, sản xuất của nhân dân nhằm tăng năng suất, tăng tài nguyên.

+ Chân nhân loại đế quốc – Tu tiên giả – Hiện đại nô lệ chế độ: “Cái vũ trụ này, tài nguyên là có hạn, đem quý giá tài nguyên lãng phí ở con sâu cái kiến kẻ yếu trên người, chỉ biết làm cả văn minh chậm rãi đi về hướng suy vong.” Tôn trọng mạnh được yếu thua, bất kể âm mưu hèn hạ chỉ cần được tồn tại sẽ không từ thủ đoạn nào, khắc nghiệt đào thải (điển hình cho ma đạo trong tiên hiệp thường được miêu tả.)

Xuyên suốt là quá trình nvc đưa (gọi tạm là chế độ) tu chân giả hiện đại chống lại các chế độ khác và mạnh mẽ nhất là tu tiên giả (vì cùng là nhân loại ).

Điểm mạnh:

– Miêu tả rất kỹ các thuật nghiệp trong truyện.

– Nvc sát phạt quyết đoán, có đầu óc tính toán mưu kế đàng hoàng.

– Main 1 vợ, tình cảm không kiểu nửa vời, nhất kiến chung tình.

Điểm yếu:

– Hơi bị lan man và không thiên về miêu tả các cảnh giới trong truyện
– ……

Đánh giá: 9/10

Từ group Truyện Tiên Hiệp, Huyền Ảo
https://www.facebook.com/groups/150725218437575

Các bạn có thể click vào đây để xem toàn bộ bài review của các thành viên trong group: Tàng Thư Các

Bài liên quan

Bình luận