Review: Trọng tải chiến xa tại mạt thế

bởi Maru
Trọng Tải Chiến Xa Tại Mạt Thế

Trọng Tải Chiến Xa Tại Mạt Thế

Truyện thể loại đô thị mạt thế, dị năng. Truyện nhân vật chính không não tàn, ngựa giống, cực kỳ lãnh huyết, vô tình.

Truyện: Trọng tải chiến xa tại mạt thế

Tác giả: Bạch Vũ Hàm

Thể loại: Đô thị mạt thế, dị năng

Tình trạng: Đang ra

Bộ truyện nhân vật chính tên Trầm Thông là một bị hại vọng tưởng chứng người bệnh, có tư tưởng “luôn có điêu dân muốn hại trẫm”. Vì thấy trên mạng tuyên truyền mạt thế diễn ra vào năm 2022 nên quyết định chế tạo một chiến xa , tôi luyện sinh tồn năng lực, dự trữ thức ăn, tri thức, âm nhạc, giải trí,.. để trải qua tận thế cho đến một ngày tận thế thực sự tới. Trong tận thế, mọi vật đều tiền hóa, để không có “điêu dân” nào có thể hại mình main luôn là người đứng ở đỉnh chuỗi tiến hóa, dù so với loại người, động vật biến dị hay cây cối.

Trong truyện không có tiền nhân đi trước, con đường tiến hóa của main đều do tự thân thử nghiệm, nghiên cứu ra. Tính cách có thể nói vô cùng tuyệt tình, luôn mang lòng cảnh giác với mọi sinh vật tiến đến gần mình (hoặc chiến xa), nếu có sinh vật lạ tiếp cận việc đầu tiên là tiêu diệt kể cả là nhân loại. Main luôn muốn có một con chó như “I am Leage” nhưng toàn nhận được những sủng vật kỳ dị.

Ở trong nội tâm, Trầm Thông chưa bao giờ cảm giác mình có bệnh:

“Ta rất bình thường, không bình thường chính là thế giới này, xã hội này, thế đạo sập đổ, lòng người khác xưa!”

Hệ thống tiến hóa:

“Thiên phú thấp hơn một phần hai uy thế (0. 973H) kim hạch, là cấp thấp kim hạch;

Cao hơn một phần hai uy thế, nhưng thấp hơn uy thế (0. 973-1. 946H) kim hạch, là trung cấp kim hạch;

Cao hơn uy thế, nhưng thấp hơn một điểm gấp năm lần uy thế (1. 946-2. 919H) kim hạch, là cao cấp kim hạch;

Cao hơn một điểm gấp năm lần uy thế, nhưng thấp hơn gấp hai uy thế (2. 919-3. 892H) kim hạch, là siêu cấp kim hạch.

Cao hơn gấp hai uy thế, nhưng thấp hơn hai điểm gấp năm lần uy thế (3. 892-4. 865H) kim hạch, là cứu cực kim hạch

Tưởng tượng bên trong, còn có cao hơn 4. 865H kim hạch, là hạch cấp bậc kim hạch, lại xưng vô song kim hạch.

Cấp thấp tiến hóa giả, trung cấp tiến hóa giả, cao cấp tiến hóa giả, siêu cấp tiến hóa giả, cứu cực tiến hóa giả, hạch cấp bậc tiến hóa giả (vô song tiến hóa giả).

Cấp thấp tiến hóa thú, trung cấp tiến hóa thú, cao cấp tiến hóa thú, siêu cấp tiến hóa thú, cứu cực tiến hóa thú, hạch cấp bậc tiến hóa thú (vô song tiến hóa thú).

Cấp thấp tiến hóa cây, trung cấp tiến hóa cây, cao cấp tiến hóa cây, siêu cấp tiến hóa cây, cứu cực tiến hóa cây, hạch cấp bậc tiến hóa cây (vô song tiến hóa cây).

Trang bị cũng là như thế phân chia, cấp thấp hạch võ trang, trung cấp hạch võ trang, cao cấp hạch võ trang, siêu cấp hạch võ trang, cứu cực hạch võ trang, hạch cấp bậc hạch võ trang (vô song hạch võ trang).”

Tính cách của main rất phù hợp với tình cảnh mạt thế, không chính nghĩa, không tin người, lấy lợi ích của mình làm trung tâm mọi hành động, tiêu diệt bất cứ những gì có khả năng uy hiếp đến mình, dũng cảm luôn luôn cố gắng mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tiến hóa giữ ngôi vị đỉnh cao trong chuỗi thực vật. Ngoài ra tác giả miêu tả cảnh chiến đấu khá tốt, tình tiết và hệ thống sức mạnh mới mẻ, khác lạ. Theo mình đây là một bộ truyện rất đáng bỏ thời gian để đọc.

Maru

 

 

Bài liên quan

Bình luận