Bảng xếp hạng qidian, zongheng, truyencv, tangthuvien tháng 12/2018

bởi Ngũ Gia

Đầu tiên xin chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, đạo tâm ngày một kiên định để không bị lạc lối trên tiên lộ mờ mịt a :v.

Top Nguyệt Phiếu, Đề Cử tháng 12/2018

Top Nguyệt Phiếu, Đề Cử tháng 12/2018

Còn dưới đây như tháng trước là Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12/2018, Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 12/2018,  Truyencv Top 10 Người đọc đề cử Tháng 12/2018, Tangthuvien Top 10 Đề cử Tháng 12/2018.

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12/2018

1. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

2. Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Phố Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Linh Dị

3. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

4. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

5. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

6. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

7. Thái Sơ – Cao Lâu Đại Hạ | Huyền Huyễn

8. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

9. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

10. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

11. Hán Hương – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

12. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

13. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

14. Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế – Trầm Mặc Đích Cao Điểm | Huyền Huyễn

15.Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

16. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

17. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

18. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

19. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

20. Đồng Trác Hung Mãnh – Liễu Hạ Huy | Đô Thị

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 12/2018

1. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Trọng Khải Tu Tiên Kỷ Nguyên – Bộ Lý Vô Thanh | Trọng Sinh

4. Đế Đạo Độc Tôn – Một Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

5. Đại Hoa Ân Cừu Dẫn – Mai Viễn Trần | Vũ Hiệp

6. Đạo Thiên Chi Lộ – Nhị Lang Kỵ Ngưu | Tranh Bá

7. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

8. Kiếm Cốt – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Huyền Huyễn

9. Y Phẩm Tông Sư – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

10. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

Truyencv Top 10 Người đọc đề cử Tháng 12/2018

1. Muội Muội Ta Là Zombie

2. Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

3. Dương Gian Phán Quan

4. Trước Giờ Đăng Nhập: Tây Du Chiến Kỷ

5. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

6. Võng Du DNF Chí Tôn Nãi Ba

7. Theo Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nam Thần

8. Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

9. Đại Đường Thôn Trưởng Tha Mạng

10. Cực Linh Hỗn Độn Quyết

Tangthuvien Top 10 Đề cử Tháng 12/2018

1. Thâm Dạ Thư Ốc

2. Quỷ Bí Chi Chủ

3. Đao Trấn Tinh Hà

4. Mục Thần Ký

5. Tòng Địa Ngục Quy Lai Đích Nam Tử

6. Trùng Phản

7. Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

8. Cổ Chân Nhân

9. Kim Cương Khô Lâu

10. Võng Du Chi Xạ Phá Thương Khung

Bài liên quan

Bình luận