Bảng xếp hạng qidian, zongheng, truyencv, tangthuvien tháng 05/2019

bởi Ngũ Gia

Tháng này ngày 1 trúng thứ 7 nên update được sớm cho các đạo hữu. :3. Tháng này Qidian có những cái tên mới như Ám Nguyệt Kỷ Nguyên, Chư Thiên Kịch Thấu Quần, Ngã Đoạt Xá Liễu Ma Hoàng.

Dưới đây là Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 05/2019, Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 05/2019, Top 10 Đề cử Truyencv tháng 05/2019, Top 10 Đề cử Tangthuvien tháng 05/2019.

Bảng xếp hạng truyện tháng 5/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 5/2019

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 05/2019

1. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

2. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

3. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

4. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

5. Ám Nguyệt Kỷ Nguyên – Kim Tam | Khoa Huyễn

6. Phục Thiên Thị  – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

7. Mục Thần Ký  – Trạch Trư | Huyền Huyễn

8. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

9. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

10. Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế – Trầm Mặc Đích Cao Điểm | Huyền Huyễn

11. Thủ Thuật Trực Bá Gian – Chân Hùng Sơ Mặc | Đô Thị

12. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

13. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Nhị Thứ Nguyên

14. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

15. Hán Hương – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

16. Âu Thần – Thần Cơ Đường Hồng Đậu | Đô Thị

17. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

18. Chư Thiên Kịch Thấu Quần – Hội Tả Tự Đích Oa Ngưu | Huyền Huyễn

19. Ngã Đoạt Xá Liễu Ma Hoàng – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn

20. Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Phố Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Linh Dị

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 05/2019

1. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Thần Cấp Nãi Ba – Đan Vương Trương | Trọng Sinh

4. Mạt Nhật Chuế Tế – Hùng Miêu Khoái Bào | Mạt Thế

5. Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn – Tam Quan Do Tại | Vũ Hiệp

6. Ngã Thị Bán Yêu – Bắc Liệu | Tu Chân

7. Vạn Đạo Tiên Sư – Manh Manh Đát Đích Thiết Tượng | Tranh Bá

8. Vạn Duy – Hoàng Trần | Huyền Huyễn

9. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

10. Nhân Gian Tối Đắc Ý – Bình Sinh Vị Tri Hàn | Tiên Hiệp

11. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

12. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

13. Nghịch Thiên Tà thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn

14. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

15. Phúc Xạ Tín Ngưỡng – Tiêu Sái Thục Thử | Tinh Tế

16. Đại Minh Xuân Sắc – Tây Phong Khẩn | Lịch Sử

17. Chí Tôn Tà Thần – Lão Hắc | Huyền Huyễn

18. Sở Thần – Canh Tục | Giá Không

19. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

20. Sơn Hải Hoành Lưu – Phùng Bất Thức | Giá Không

Tangthuvien Top 10 Đề cử Tháng 05/2019

1. Vạn Cổ Tối Cường Tông

2. Quỷ Bí Chi Chủ

3. Toàn Cầu Cao Vũ

4. Thần Huyết Chiến Sĩ

5. Pokemon Legend Trainer (Tinh Linh Chi Truyền Kỳ Huấn Luyện Gia)

6. Mục Thần Ký

7. Siêu Thần Chế Tạp Sư

8. Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

9. Tạo Hóa Chi Vương

10. Địa Hạ Thành Ngoạn Gia

Truyencv Top 10 Đề cử Tháng 05/2019

1. Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

2. Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

3. Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

4. Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

5. Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

6. Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

7. Toàn Dân Chư Thiên Thời Đại

8. Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế

9. Dương Gian Phán Quan

10. Tận Thế : Ta Zombie Có Thể Hợp Thành

 

 

 

Bài liên quan

Bình luận