Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2022

bởi Ngũ Gia

Tháng này có khá nhiều bộ mới, mình có in đậm tên.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

3. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

6. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

7. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

8. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

9. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

10. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

11. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Thâm Uyên Độc Hành – Ngôn Quy Chính Truyện | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

13. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

15. Vô Tận Nợ Nần – Andlao| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

17. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

18. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

19. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

20. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

21. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

22. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

23. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

25. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Võ Hiệp: Bắt Đầu Ban Thưởng Max Cấp Thần Công – Lạc Phách Đích Tiểu Thuần Khiết | Vũ Hiệp Vũ Hiệp Huyễn Tưởng

27. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Cảnh Sát Lục Lệnh – Phụng Nghĩa Thiên Nhai | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

31. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

32. Ta Tại Hogwarts Làm Phát Minh – Vi Lạp Thiên Thiên Mã Tự | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

33. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

34. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

35. Quốc Vương – Tân Hải Nguyệt 1| Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

36. Làm Không Được Chuế Tế Cũng Chỉ Phải Mệnh Cách Thành Thánh – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

37. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Ngã Tại Xuân Thu Bất Đương Vương – Hi Hòa Thần Hạo | Lịch Sử Thượng Cổ Tiên Tần

39. Võ Công Của Ta Toàn Cầu Lưu Hành – Bất Hội Phi Đích Bút | Đô Thị Đô Thị Dị Năng

40. Nữ Hiệp Thả Mạn – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11/2022

1. Tuyệt Thế Thần Y – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

2. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

3. Đối Dịch Giang Sơn – Nhiễm Tịch Diêu | Giá Không

4. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

5. Toàn Năng Cự Tinh: Thiên Đạo Đái Ngã Thượng Cao Tốc – Phúc Thủ | Đô Thị

6. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

7. Ngã Tại Tu Tiên Giới Liệp Sát Xuyên Việt Giả – Địa Qua Chu | Huyền Huyễn

8. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

9. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

10. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

Bài liên quan

Bình luận