Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2020

bởi Ngũ Gia

Tháng vừa rồi có một số bộ mới nhập bảng đáng chú ý:

  • Ta Không Khả Năng Là Kiếm Thần (Top 6 Tiên Hiệp),
  • Ta Ngự Thú Đều Là Cấp Độ Thần Thoại (Top 6 Huyền Huyễn),
  • Cựu Nhật Chi Lục (bộ tiếp theo của tác giả Hùng Lang Cẩu – tác giả của bộ Minh Nhật Chi Kiếp – Quán có review bộ này) 
  • Và cuối cùng là bộ Cái Này Đại Lão Có Chút Cẩu của tác giả Nửa Bước Tang Thương (Tác giả bộ Chí Tôn Kiếm Hoàng). 

Đạo hữu nào đã đọc qua mấy bộ mới này xin để lại ít dòng review dưới comment nha :3.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2020

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 11/2020

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11/2020

1. Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

3. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

4. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

5. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

6. Cảng Tống Thế Giới Đại Kiêu Hùng – Manh Tuấn | Khoa Huyễn

7. Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị

8. Ma Lâm – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi

9. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

10. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

11. Thua Lỗ Thành Nhà Giàu Nhất Từ Du Hí Bắt Đầu – Thanh Sam Thủ Túy | Du Hí

12. Tinh Linh Chưởng Môn Nhân – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Khinh Tiểu Thuyết

13. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

14. Thiệu Tống – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử

15. Minh Thiên Hạ – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

16. Tả Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

17. Ta Tại Đông Kinh Giáo Kiếm Đạo – Phạm Mã Gia Đằng Huệ | Khinh Tiểu Thuyết

18. Sinh Hoạt Hệ Nam Thần – Khởi Tô Diện Bao | Đô Thị

19. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

20. Từ 1983 Bắt Đầu – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 11/2020

1. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

2. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

3. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

4. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

5. Đại Chu Tiên Lại – Vinh Tiểu Vinh | Tiên Hiệp

6. Ta Không Khả Năng Là Kiếm Thần – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp

7. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

8. Ngự Cửu Thiên – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

9. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

10. Yêu Ma Kia Chạy Đâu – Toàn Kim Thuộc Đạn Xác | Tiên Hiệp

11. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

12. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

13. Thái Ất – Vụ Ngoại Giang Sơn | Tiên Hiệp

14. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

15. Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão – Mộc Hạ Trĩ Thủy | Tiên Hiệp

16. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

17. Vũ Trích Tiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

18. Đạo Trưởng Đi Đâu Rồi – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

19. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện – Vong Ngữ | Tiên Hiệp | hoàn thành

20. Kiếm Tông Bàng Môn – Sầu A Sầu | Tiên Hiệp

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Huyền Huyễn tháng 11/2020

1. Tả Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

2. Lâm Uyên Hành – Trạch Trư | Huyền Huyễn

3. Thương Nguyên Đồ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Huyền Huyễn

4. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn | hoàn thành

5. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện – Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng | Huyền Huyễn

6. Ta Ngự Thú Đều Là Cấp Độ Thần Thoại – Đại Ngư Hựu Bàn Liễu | Huyền Huyễn

7. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

8. Ta Tại Phía Sau Màn Điều Giáo Đại Lão – Diêm ZK| Huyền Huyễn

9. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

10. Ta Thật Là Chính Phái – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

11. Nông Phu Hung Mãnh – Lại Điểu | Huyền Huyễn

12. Cựu Nhật Chi Lục – Hùng Lang Cẩu | Huyền Huyễn

13. Bạch Cốt Đại Thánh – Giảo Hỏa | Huyền Huyễn

14. Thập Phương Vũ Thánh – Cổn Khai | Huyền Huyễn

15. Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

16. Thích Khách Chi Vương – Đạp Tuyết Chân Nhân | Huyền Huyễn

17. Ta Có Một Gốc Cây Thần Thoại – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

18. Ác Ma Ngay Tại Bên Người – Hán Bảo | Huyền Huyễn

19. Cái Này Đại Lão Có Chút Cẩu – Bán Bộ Thương Tang | Huyền Huyễn

20. Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn – Thừa Phong Ngự Kiếm | Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11/2020

1. Chuế Tế Xuất Sơn – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Nhật Nguyệt Phong Hoa – Sa Mạc | Giá Không

4. Tuyệt Thế Hảo Nhân – Phúc Thủ | Đô Thị

5. Ta Chỉ Có Hai Ngàn Năm Trăm Tuổi – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

6. Đại Quốc Danh Trù – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

7. Kém Một Bước Cẩu Đến Cuối Cùng – Thập Giai Phù Đồ | Đô Thị

8. Kiếm Tiên Ở Đây – Loạn Thế Cuồng Đao | Dị Thế

9. Thương Khung Đỉnh – Nghị Tinh Hàn | Tu Chân

10. Biên Nguyệt Mãn Tây Sơn – Dịch Thần Thần | Huyền Huyễn

*Tháng này mình có cập nhật lại một số tên truyện đọc cho nó dễ hiểu hơn.

Bài liên quan

Bình luận