Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2019

Tháng này Qidian top 1 vẫn là Quỷ Bí Chi Chủ, các vị trí khác đều có sự thay đổi nhẹ.

Đáng chú ý là có một bộ mới tinh vừa lọt vào top 6 qidian- Long Vương Đại Nhân Tại Thượng (đánh dấu lại để nhảy thử)

Đáng chú ý hơn nữa là sau một thời gian dài vắng bóng thì top 10 qidian đã có sự xuất hiện trở lại của một bộ truyện Tiên Hiệp – Lạn Kha Kỳ Duyên (đánh dấu thêm phát nữa để dành nhảy)

Dưới đây là Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2019, Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2019, Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 10/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 10/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 10/2019

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2019

1. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

2. Thủ Thuật Trực Bá Gian – Chân Hùng Sơ Mặc | Đô Thị

3. Điệp Ảnh Phong Vân – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

4. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

5. Cửu Tinh Độc Nãi – Dục | Khoa Huyễn

6. Long Vương Đại Nhân Tại Thượng – Vũ Ma | Huyền Huyễn

7. Đệ Nhất Tự Liệt – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

8. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

9. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

10. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

11. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

12. Thương Nguyên Đồ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Huyền Huyễn

13. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

14. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

15. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

16. Ám Nguyệt Kỷ Nguyên – Kim Tam | Khoa Huyễn

17. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | light novel

18. Ta Thật Không Muốn Nổi Danh a – Vu Mã Hành | Đô Thị

19. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

20. Tuyệt Đối Nhất Phiên – Hải Để Mạn Bộ Giả | Đô Thị

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2019

1. Nghịch Thiên Tà thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

4. Đại Quốc Danh Trù – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

5. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

6. Ta Phải Làm Diêm La – Ách Dạ Quái Khách | Đô Thị

7. Trượng Kiếm Vấn Tiên – Ngạo Kiều Đích Bạch Miêu | Tiên Hiệp

8. Đế Đạo Độc Tôn – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

9. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

10. Đế Bá Thiên Hạ – Tuyết Vũ Dạ Ca | Huyền Huyễn

11. Tam Quốc Chi Tối Cường Triệu Hoán – Khả Ái Đích Nghị Tiên Sâm | Lịch Sử

12. Bích Hải Phong Vân Chi Mưu Định Thiên Hạ – Minh Hải Sơn | Giá Không

13. Nhất Kiếm Triêu Thiên – Thanh Sáp Đích Diệp | Tiên Hiệp

14. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

15. Vạn Đạo Tiên Sư – Manh Manh Đát Đích Thiết Tượng | Tranh Bá

16. Quyết Bất Năng Túng – Tâm Tình Mã Giáp | Dị Thế

17. Ngã Dục Đoạn Thiên – Nhất Mục Liễu Nhiên | Dị Thế

18. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

19. Trường Phong Nhất Mộng Nhập Luân Hồi – Ngộ Đạo Tâm | Tiên Hiệp

20. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 10/2019

1. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

2. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Nhất Kiếm Trảm Phá Cửu Trọng Thiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

4. Thiên Hạ Đệ Cửu – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

5. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

6. Vấn Đạo Hồng Trần – Cơ Xoa | Tiên Hiệp

7. Kiếm Đồ Chi Lộ – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

8. Tiền Nhậm Vô Song – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

9. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

10. Thái Thượng Chấp Phù – Đệ Cửu Thiên Mệnh | Tiên Hiệp

11. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

12. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

13. Nhất Phẩm Tu Tiên – Bất Phóng Tâm Du Điều | Tiên Hiệp

14. Bất Hợp Cách Đích Đại Ma Vương – Nhất Mộng Hoàng Lương | Tiên Hiệp

15. Nhạn Thái tử – Kinh Kha Thủ | Tiên Hiệp

16. Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm – Tưởng Kiến Giang Nam | Tiên Hiệp

17. Ly Thiên Đại Thánh – Thần Bí Nam Nhân | Tiên Hiệp

18. Đạo Môn Pháp Tắc – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

19. Tây Du Chi Đại Ngu Nhạc Gia – Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng | Tiên Hiệp

20. Tiên Đạo Trường Thanh – Lâm Tuyền Ẩn Sĩ | Tiên Hiệp

2 bình luận

  1. người xem 1 Tháng Mười Một, 2019
    • Ngũ Gia 2 Tháng Mười Một, 2019

Để lại bình luận của bạn