Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2022

bởi Ngũ Gia

Quang Âm Chi Ngoại về nhất tháng này với số phiếu vượt trội, gấp hơn 1,5 lần so với top 2. Khá bất ngờ vì tháng trước chỉ top 7.

Linh Cảnh Hành Giả phong độ vẫn rất ổn định, 5 tháng liên tiếp  không top 1 thì cũng top 2.

Cơ Vũ Phong Bạo của Khô Lâu Tinh Linh rất có tiềm năng (tháng đầu tiên đứng thứ 17, tháng thứ 2 đã lên top 3), chờ nhiều chương tí mình sẽ đọc bộ này.

Vong Ngữ vừa ra sách mới: Tiên Giả. Mong chờ tác phẩm này sẽ xuất hiện ở BXH nguyệt phiếu các tháng sau.

BXH tháng này không có truyện mới đáng chú ý, nhưng ấn tượng nhất là sự xuất hiện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu (Vạn Tướng Chi Vương) ở top 10 Zongheng. Lão Đậu nhảy qua bên đó hồi nào thế nhỉ?

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2022

1. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

2. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

3. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

4. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

5. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Cao Thiên Chi Thượng – Âm Thiên Thần Ẩn | Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

7. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

8. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

9. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

10. Đại Hạ Văn Thánh – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

11. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

13. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

14. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

15. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

16. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

17. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

18. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

19. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

20. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

21. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

22. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

23. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

24. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

25. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

26. Ngã Tại Xuân Thu Bất Đương Vương – Hi Hòa Thần Hạo | Lịch Sử Thượng Cổ Tiên Tần

27. Trên Địa Cầu Cuối Cùng Một Tòa Nhà – Tử Thần Điếu Giả | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

28. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

30. Quốc Vương – Tân Hải Nguyệt 1| Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

31. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

32. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

33. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

34. Làm Không Được Chuế Tế Cũng Chỉ Phải Mệnh Cách Thành Thánh – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

35. Cả Tòa Đại Sơn Đều Là Ta Bãi Săn – Bách Lý Sơn Trung Tiên | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

36. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

37. Trọng Sinh Đại Thời Đại Chi 1993 – Tam Nguyệt Ma Trúc | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

39.Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

40. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2022

1. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

2. Sương Nhận Tài Thiên – Băng Dung Tương Tiên | Tiên Hiệp

3. Ngã Hữu Nhất Kiếm – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

4. Cái Thế Nhân Vương – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

5. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

6. Tuyệt Thế Thần Y – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

7. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

8. Vạn Tướng Chi Vương – Thiên Tằm Thổ Đậu | Huyền Huyễn

9. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

10. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

Bài liên quan

Bình luận