Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2020

bởi Ngũ Gia

Nhìn chung top 20 qidian tháng này không có bộ nào mới đáng chú ý. Mình đề cử đọc 3 bộ top đầu thể loại Huyền Huyễn: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện, Lâm Uyên Hành, Tả Đạo Khuynh Thiên.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2020

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10/2020

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2020

1. Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

3. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

4. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

5. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện – Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng | Huyền Huyễn

6. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

7. Lâm Uyên Hành – Trạch Trư | Huyền Huyễn

8. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

9. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

10. Minh Thiên Hạ – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

11. Đông Tấn Bắc Phủ Nhất Khâu Bát – Chỉ Vân Tiếu Thiên Đạo 1| Lịch Sử

12. Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị

13. Thiệu Tống – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử

14. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

15. Thua Lỗ Thành Nhà Giàu Nhất Từ Du Hí Bắt Đầu – Thanh Sam Thủ Túy | Du Hí

16. Ma Lâm – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi

17. Khi Bác Sĩ Mở Hack – Thủ Ác Thốn Quan Xích | Đô Thị

18. Tinh Linh Chưởng Môn Nhân – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Khinh Tiểu Thuyết

19. Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh – Trung Thu Nguyệt Minh | Đô Thị

20. Từ 1983 Bắt Đầu – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 10/2020

1. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

2. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

4. Đại Chu Tiên Lại – Vinh Tiểu Vinh | Tiên Hiệp

5. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

6. Ngự Cửu Thiên – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

7. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

8. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

9. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

10. Yêu Ma Na Lý Tẩu – Toàn Kim Thuộc Đạn Xác | Tiên Hiệp

11. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

12. Nguyên Lai Ngã Thị Tu Tiên Đại Lão – Mộc Hạ Trĩ Thủy | Tiên Hiệp

13. Thái Ất – Vụ Ngoại Giang Sơn | Tiên Hiệp

14. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

15. Ngã Bất Khả Năng Thị Kiếm Thần – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp

16. Ngã Chân Bất Thị Tiên Nhị Đại – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương | Tiên Hiệp

17. Vũ Trích Tiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

18. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

19. Thiên Thu Bất Tử Nhân – Đệ Cửu Thiên Mệnh | Tiên Hiệp

20. Đạo Trường Khứ Na Liễu – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Huyền Huyễn tháng 10/2020

1. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện – Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng | Huyền Huyễn

2. Lâm Uyên Hành – Trạch Trư | Huyền Huyễn

3. Tả Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

4. Thương Nguyên Đồ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Huyền Huyễn

5. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn 

6. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

7. Nông Phu Hung Mãnh – Lại Điểu | Huyền Huyễn

8. Thần Ma Thư – Huyết Hồng | Huyền Huyễn

9. Ta Thật Là Chính Phái – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

10. Ta Tại Phía Sau Màn Điều Giáo Đại Lão – Diêm ZK | Huyền Huyễn

11. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

12. Bạch Cốt Đại Thánh – Giảo Hỏa | Huyền Huyễn

13. Chúng Thần Thế Giới – Vĩnh Hằng Chi Hỏa | Huyền Huyễn

14. Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

15. Thứ Khách Chi Vương – Đạp Tuyết Chân Nhân | Huyền Huyễn

16. Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn – Thừa Phong Ngự Kiếm | Huyền Huyễn

17. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Huyền Huyễn

18. Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa – Lý Hồng Thiên | Huyền Huyễn

19. Mục Long Sư – Loạn | Huyền Huyễn

20. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2020

1. Độ Kiếp Chi Vương – Vô Tội | Tu Chân

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Bất Nhượng Giang Sơn – Tri Bạch | Giá Không

4. Đại Quốc Danh Trù – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

5. Biên Nguyệt Mãn Tây Sơn – Dịch Thần Thần | Huyền Huyễn

6. Tuyệt Thế Hảo Nhân – Phúc Thủ | Đô Thị

7. Cửu Châu Phong Vân Lục – Thán Tuyết Tiểu Giao Long | Vũ Hiệp

8. Ngự Linh Vũ Đạo – Thanh Tiêu Sao Phạn | Huyền Huyễn

9. Mô Nghĩ Tu Tiên Truyện – Loạn thế TICH| Huyền Huyễn

10. Ngã Thị Bán Yêu – Bắc Liệu | Tu Chân

Bài liên quan

Bình luận