Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 09/2022

bởi Ngũ Gia

Tháng 9 này Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh tăng vượt bậc từ top 20 lên top 3, Quang Âm Chi Ngoại có vẻ vẫn hụt hơi để tranh top 1. Linh Cảnh Hành Giả vẫn chứng tỏ được sự ổn định của mình, giành lại ngôi vương quen thuộc.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 09/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 09/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 09/2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

3. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

4. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

5. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

7. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

8. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

9. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

10. Đại Hạ Văn Thánh đọc –  Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

11. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

12. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

13. Cao Thiên Chi Thượng – Âm Thiên Thần Ẩn | Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

14. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

15. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

17. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

18. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

19. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

20. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

22. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

23. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

24. Đã Từng, Ta Muốn Làm Người Tốt – Thường Thế | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

25. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

26. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

27. Ta Đã Không Làm Đại Lão Thật Nhiều Năm – Manh Tuấn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

28. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

29. Hạo Ngọc Chân Tiên – Tiểu Đạo Bất Giảng Vũ Đức | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

30. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

31. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

33. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

34. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

35. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

36. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

37. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

38. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK| Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

39. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

40. Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến – Nhất Đao Trảm Trảm Trảm | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 09/2022

1. Siêu Năng Tinh Võ – Loạn Thế Cuồng Đao | Xuyên Toa

2. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

3. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu – Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

4. Ngã Hữu Nhất Kiếm – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

5. Cái Thế Nhân Vương – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

6. Ma Đạo Tinh Cung – Trừu Yên Đích Tiểu Sửu Ngư | Huyền Huyễn

7. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

8. Vũ Phu – Bình Sinh Vị Tri Hàn | Tiên Hiệp

9. Phần Thiên Lộ – Lạc Thần Vũ | Tu Chân

10. Y Lộ Thanh Vân – Yên Đấu Lão Ca | Trọng Sinh

Bài liên quan

Bình luận