Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 07/2019

bởi Ngũ Gia

Mấy nay mình bị bệnh nên không cập nhật được bảng xếp hạng bên truyencv với tangthuvien. Tháng này mình sẽ update thêm cái bảng xếp hạng riêng thể loại Tiên hiệp bên Qidian để bổ sung bù vậy.!

Dưới đây là Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 07/2019, Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 07/2019 và Top Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 07/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 7/2019

Bảng xếp hạng truyện tháng 7/2019

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 07/2019

1. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

3. Cửu Tinh Độc Nãi – Dục | Khoa Huyễn

4. Điệp Ảnh Phong Vân – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

5. Đệ Nhất Tự Liệt – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

6. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

7. Thủ Thuật Trực Bá Gian – Chân Hùng Sơ Mặc | Đô Thị

8. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

9. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

10. Ám Nguyệt Kỷ Nguyên – Kim Tam | Khoa Huyễn

11. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

12. Liên Minh Huyền Thoại: Thời Đại Của Ta – Khô Lâu Tinh Linh | Du Hí

13. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

14. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

15. Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế – Trầm Mặc Đích Cao Điểm | Huyền Huyễn

16. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Xuyên Không

17. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

18. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

19. Ta Thật Không Muốn Nổi Danh a – Vu ngựa đi | Đô Thị

20. Ngã Hữu Nhất Tọa Mạo Hiểm Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 07/2019

1. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

2. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

3. Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn – Tam Quan Do Tại | Vũ Hiệp

4. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

5. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

6. Kiếm Cốt – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Huyền Huyễn

7. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

8. Bích Hải Phong Vân Chi Mưu Định Thiên Hạ – Minh Hải Sơn | Giá Không

9. Luân Hồi Nhất Kiếm – Cửu Trần Không | Huyền Huyễn

10. Liệp Hộ Xuất Sơn – Dương Tử Hạ | Đô Thị

11. Khái Suất Chi Ngoại – Bất Tri Vị Hà | Khoa Huyễn

12. Đô Thị Siêu Cấp Cao Thủ – Xích Diễm Thánh Ca | Đô Thị

13. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

14. Siêu Phẩm Cuồng Y – Thất Nguyệt Phong Lưu | Đô Thị

15. Ngã Dục Đoạn Thiên – Nhất Mục Liễu Nhiên | Dị Thế

16. Kỵ Sĩ Chinh Trình – Ngã Ái Tiểu Đậu | Kỳ Huyễn

17. Lâm Giới Huyết Tuyến – Thiên Thần | Đô Thị

18. Phúc Xạ Tín Ngưỡng – Tiêu Sái Thục Thử | Tinh Tế

19. Trượng Kiếm Vấn Tiên – Ngạo kiều mèo trắng | Tiên Hiệp

20. Sơn Hải Hoành Lưu – Phùng Bất Thức | Giá Không

Top Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 07/2019

1. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

2. Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm – Tưởng Kiến Giang Nam | Tiên Hiệp

3. Thiên Hạ Đệ Cửu – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

4. Đại Phù Triện Sư – Tiểu Đao Phong Lợi | Tiên Hiệp

5. Kiếm Đồ Chi Lộ – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

6. Vấn Đạo Hồng Trần – Cơ Xoa | Tiên Hiệp

7. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

8. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

9. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

10. Nhạn Thái Tử – Kinh Kha Thủ | Tiên Hiệp

11. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp

12. Tinh Không Tối Cường Đại Thánh – Tử Vũ Ca | Tiên Hiệp

13. Nhất Phẩm Tu Tiên – Bất Phóng Tâm Du Điều | Tiên Hiệp

14. Đạo Môn Pháp Tắc – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

15. Tiên Đạo Trường Thanh – Lâm Tuyền Ẩn Sĩ | Tiên Hiệp

16. Hàn Môn Tiên Quý – Lam Bạch Các | Tiên Hiệp

17. Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới – Long Xà Chi | Tiên Hiệp

18. Tiên Cung – Đả Nhãn | Tiên Hiệp

19. Bái Sư Cửu Thúc – Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật | Tiên Hiệp

20. Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

 

 

Bài liên quan

Bình luận