Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 07/2022

bởi Ngũ Gia

Tháng 7 này có 2 tác phẩm mới đáng chú ý của 2 Đại Thần là Thâm Hải Dư Tẫn của Viễn ĐồngTinh Hồng Hàng Lâm của Hắc Sơn Lão Quỷ. Sau thành công của bộ Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu, thì Hắc Sơn Lão Quỷ chuyển hẳn từ tiên hiệp sang dị năng rồi.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 07/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 07/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 07/2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

3. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

5. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

6. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

7. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

8. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

9. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

10. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

11. Hạo Ngọc Chân Tiên – Tiểu Đạo Bất Giảng Vũ Đức | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

12. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

13. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

14. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người – Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

15. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

16. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

17. Ta Đã Không Làm Đại Lão Thật Nhiều Năm – Manh Tuấn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

18. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

19. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

20. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game – Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

21. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

22. Tinh Hồng Hàng Lâm – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

23. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

25. Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến – Nhất Đao Trảm Trảm Trảm | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

26. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

27. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

28. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

29 Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK| Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

30. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

31. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

32. Đại Hạ Văn Thánh – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

33. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

34. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

35. Cái Gì Gọi Là Hình Lục Giác Đánh Dã A – Giá Ngận Khoa Học A | Du Hí Điện Tử Thi Đấu

36. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

37. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

38. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

39. Lừa Khang Hi – Đại Tư Không | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

40. Ta Hệ Chữa Trị Du Hí – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Trinh Tham Thôi Lý

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 07/2022

1. Ngã Hữu Nhất Kiếm – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

2. Tinh Hải Vương Tọa – Văn Đàn Tiểu Học Sinh | Tiến Hóa

3. Đại Ngụy Phương Hoa – Tây Phong Khẩn | Lịch Sử

4. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu – Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

5. Thử Địa Hữu Yêu Khí – Bộ Lý Vô Thanh | Đô Thị

6. Ngự Mệnh Đồ – Dương Lạt Tử | Huyền Huyễn

7. Phàm Đồ – Duệ Quang | Tu Chân

8. Kiếm Khai Thái Bình – Đại Thúc Hảo Phong Cuồng | Huyền Huyễn

9. Đạo Đoạn Tu La – Liệt Tịch | Biến Thân

10. Thần Y Thánh Thủ – Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

Bài liên quan

1 bình luận

Lý Huyền Tiêu 20 Tháng Tám, 2022 - 2:58 chiều

Chung Tống ở VN mình bị drop vì ăn trộm cách đánh mông- nguyên của nước mình cho main dùng nhỉ ?

trả lời

Bình luận