Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 06/2022

bởi Ngũ Gia

Chào các đạo hữu, lại qua 1 tháng nữa, lâu nay mình mỗi tháng chỉ đăng được 1 bài BXH này, và sẽ cố gắng giữ, vì nhiều lúc mình cũng vô những bài BXH này để tìm truyện đọc. Mình còn đọc truyện rất nhiều nhưng lại lười viết review, các đạo hữu thông cảm!

Về BXH tháng 6 này:

Linh Cảnh Hành Giả  đã chính thức đăng quang top 1.

Sách mới của Nhĩ Căn – Quang Âm Chi Ngoại vừa ra mắt, đứng ở vị trí thứ 8.

Một số bộ mới nhập bảng mình có in đậm. Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ!

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 06/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 06/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 06/2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

3. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

4. Minh Khắc Nhai 13 – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

6. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

7. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

8. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

9. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

10. Thiên Đình Cái Cuối Cùng Đại Lão – Thiên Đình Cái Cuối Cùng Đại Lão

11. Ta Đã Không Làm Đại Lão Thật Nhiều Năm – Manh Tuấn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

12. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

13. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

14. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

15. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

16. Bộ Tinh Chi Chấp Tể Tinh – Bổn Đản Lão Đầu | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

17. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích

18. Đại Quốc Khoa Kỹ – Cửu Nguyệt Tương | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

19. Trấn Yêu Bác Vật Quán –  Diêm ZK| Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

20. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh –  Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Thần Thoại Bản Tam Quốc –  Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

22. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử –  Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

23. Thuật Sư Thủ Sách –  Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

24. Thần Bí Phục Tô –  Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

25. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Đại Hạ Văn Thánh –  Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

27. Trọng Sinh 2008: Ta Đọc Có Thể Kiếm Tiền –  520 Nông Dân | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

28. Chung Tống –  Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

29. Tinh Linh Thế Giới Tầng Dưới Huấn Luyện Gia –  Thuyết Xướng Cáp | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

30. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ –  Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

31. Chư Giới Đệ Nhất Nhân –  Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

32. Trọng Sinh Chi Tự Thủy Lưu Niên –  Thương Sơn Nguyệt | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

33. Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử –  Mộc Công Mễ Thanh | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

34. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng –  Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

35. Thiên Khải Dự Báo –  Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

36. Đại Minh Tiểu Học Sinh –  Tùy Khinh Phong Khứ | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

37. Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn –  Tửu Kiếm Tiên người | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Ta Hệ Chữa Trị Du Hí –  Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Trinh Tham Thôi Lý

39. Cái Gì Gọi Là Hình Lục Giác Đánh Dã A –  Giá Ngận Khoa Học A | Du Hí Điện Tử Thi Đấu

40. Truất Long –  Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 06/2022

1. Ngã Hữu Nhất Kiếm –  Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

2. Tinh Hải Vương Tọa –  Văn Đàn Tiểu Học Sinh | Tiến Hóa

3. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu –  Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

4. Ma Vương Đại Nhân Càng Là Ta –  Cật Qua Bất Cật Tử | Dị Thế

5. Cái Thế Nhân Vương –  Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

6. Thần Y Thánh Thủ –  Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

7. Thần Tiêu Chi Thượng –  Thần Xuất Cổ Dị | Tu Chân

8. Tung Hoành Tống Mạt –  Tống Hồn | Giá Không

9. Như Thần Ma Pháp Sư –  Nghịch Lưu Nhi Thượng Đích Phong | Huyền Huyễn

10. Đại Ngụy Phương Hoa –  Tây Phong Khẩn | Lịch Sử

Bài liên quan

Bình luận