Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2022

bởi Ngũ Gia

Tháng 3 này có 2 Đại Thần ra sách mới, là Mại Báo Tiểu Lang Quân với bộ Linh Cảnh Hành GiảPhong Lăng Thiên Hạ với tác phẩm Bích Lạc Thiên Đao. Nghe tên thôi là thấy chất lượng rồi, nhất là bộ Linh Cảnh Hành Giả. Đây rất có thể là một đối thủ nặng ký cho cuộc đua nguyệt phiếu các tháng tới.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 03/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 03/2022

1. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

2. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

3. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

4. Minh Khắc Nhai 13 Hào –  Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

5. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

6. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

7. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

8. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

9. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

10. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

11. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

12. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

13. Ta Đã Không Làm Đại Lão Thật Nhiều Năm – Manh Tuấn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

14. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

15. Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài – Bách Phân Chi Thất | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

17. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

18. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

19. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

20. Nữ Chính Từ Trong Sách Chạy Ra Ngoài Làm Sao Bây Giờ – Cơ Xoa | Đô Thị Đô Thị Dị Năng

21. Ta Hệ Chữa Trị Du Hí – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Trinh Tham Thôi Lý

22. Trọng Sinh Chi Tự Thủy Lưu Niên – Thương Sơn Nguyệt | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Thái Ất – Vụ Ngoại Giang Sơn | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

24. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

25. Kính Diện Quản Lý Cục – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

26. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK| Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

27. Cái Này Minh Tinh Rất Muốn Nghỉ Hưu – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

28. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

29. Chư Thiên Vạn Giới: Nhân Vật Chính Đều Là Ta Đệ – Hữu Phúc Cơ Đích Viên Trường | Chư Thiên Vô Hạn · Chư Thiên

30. Ta Tại 1982 Có Cái Nhà – Toàn Kim Thuộc Đạn Xác | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

31. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

32. Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn – Tửu Kiếm Tiên Nhân | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

33. Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

34. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia – Ngã Tối Bạch | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

35. Bích Lạc Thiên Đao – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

36. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

37. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

38. Chư Giới Đệ Nhất Nhân – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

39. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

40. Công Tử Đừng Tú – Vinh Tiểu Vinh | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 03/2022

1. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

2. Lưu Sinh Truyện – Tam Sinh Vạn Vật | Tu Chân

3. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu – Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

4. Đại Ngụy Phương Hoa – Tây Phong Khẩn | Lịch Sử

5. Nhân Đạo Trảm Thiên – Cô Tâm Mạc | Huyền Huyễn

6. Cái Thế Nhân Vương – Nhất Diệp Thanh Thiên | Huyền Huyễn

7. Linh Khí Khôi Phục Ta Được Thiên Ý Gia Trì – Tâm Tình Ngận Bất Bổng | Tiến Hóa

8. Địa Cầu Phó Bản Đánh BOSS – Cùng Nhân Nhất Cá | Dị Thuật

9. Mô Phỏng Tu Tiên Truyện – Loạn Thế TICH  | Huyền Huyễn

10. Sương Nhận Tài Thiên – Băng Dung Tương Tiên | Tiên Hiệp

Bài liên quan

Bình luận