Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 02/2019

bởi Ngũ Gia

 

Tháng này tại hạ cập nhật trễ và không có gì để bào chữa :v. Dưới đây là top 20 nguyệt phiếu của qidian và zongheng, 40 tác phẩm mà chỉ có 3 thuộc thể loại Tiên Hiệp, ngán quá :v

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 02/2019

1. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

3. Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế – Trầm Mặc Đích Cao Điểm | Huyền Huyễn

4. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

5. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

6. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

7. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

8. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

9. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

10. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

11. Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Phố Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Linh Dị

12. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

13. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

14. Hán Hương – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

15. Khung Đỉnh Chi Thượng – Nhân Gian Vũ Khố | Đô Thị

16. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

17. Thâm Dạ Thư Ốc – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi Linh Dị

18. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

19. Toàn Cầu Ảnh Đế – Hắc Tâm Hỏa Sài | Đô Thị

20. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu qidian, zongheng tháng 02/2019

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu qidian, zongheng tháng 02/2019

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 02/2019

1. Ta Phải Làm Diêm La – Ách Dạ Quái Khách | Đô Thị

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

4. Nhất Thế Độc Tôn – Nguyệt Như Hỏa | Huyền Huyễn

5. Y Phẩm Tông Sư – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

6. Kiếm Cốt – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Huyền Huyễn

7. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

8. Đại Hoa Ân Cừu Dẫn – Mai Viễn Trần | Vũ Hiệp

9. Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn – Tam Quan Do Tại | Vũ Hiệp

10. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

11. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

12. Tể Chấp Thiên Hạ – cuslaa | Lịch Sử

13. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

14. Nho Vũ Tranh Phong – Tình Thương Cô Nguyệt | Huyền Huyễn

15. Nghịch Thiên Tà thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn

16. Đại Điêu Dân – Trọng Tinh Vũ | Đô Thị

17. Sở Thần – Canh Tục | Giá Không

18. Chí Tôn Tà Thần – Lão Hắc | Huyền Huyễn

19. Đạo Thiên Chi Lộ – Nhị Lang Kỵ Ngưu | Tranh Bá

20. Vạn Thế Vi Vương – Tham Thụy Đích Long | Huyền Huyễn

Bài liên quan

Bình luận