Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 01/2019

bởi Ngũ Gia

 

Tháng này mình chưa kịp cập nhật top đề cử bên truyencv và tangthuvien, (chính xác là quên :v). Chỉ có top 20 nguyệt phiếu qidian và zongheng.

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 01/2019

1. Thâm Dạ Thư Ốc – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi Linh Dị

2. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

3. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

4. Toàn Cầu Cao Vũ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

5. Dân Quốc Điệp Ảnh – Tầm Thanh Đằng | Quân Sự

6. Đại Y Lăng Nhiên – Chí Điểu Thôn | Đô Thị

7. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

8. Thiên A Hàng Lâm – Yên Vũ Giang Nam | Huyền Huyễn

9. Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế – Trầm Mặc Đích Cao Điểm | Huyền Huyễn

10. Thánh Vũ Xưng Tôn – Tiểu Viên Nguyên | Huyền Huyễn

11. Minh Triều Bại Gia Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử

12. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

13. Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Phố Ốc – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Linh Dị

14. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

15. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

16. Chư Thiên Nông Mậu Thế Giới – Bổn Đản Lão Đầu | Quân Sự

17.Hán Hương – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

18. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

19. Thái Sơ – Cao Lâu Đại Hạ | Huyền Huyễn

20. Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống  – Thần Tinh LL | Khoa Huyễn

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 01/2019

Nhất Thế Độc Tôn

Nhất Thế Độc Tôn

1. Nhất Thế Độc Tôn – Nguyệt Như Hỏa | Huyền Huyễn

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Mở Phòng Khám Bệnh Tới Tu Tiên – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

4. Y Lưu Vũ Thần – Tiêu Minh | Đô Thị

5. Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn – Tam Quan Do Tại | Vũ Hiệp

6. Y Phẩm Tông Sư – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

7. Tối Cường Cuồng Binh – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

8. Huyết Nhiễm Trường Sinh – Đêm mở hoa | Tu Chân

9. Thần Cấp Nãi Ba – Đan Vương Trương | Trọng Sinh

10. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

11. Trường Ninh Đế Quân – Tri Bạch | Giá Không

12. Nghịch Thiên Tà thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn

13. Sở Thần – Canh Tục | Giá Không

14. Ta Phải Làm Diêm La – Ách Dạ Quái Khách | Đô Thị

15. Vạn Thế Vi Vương – Tham Thụy Đích Long | Huyền Huyễn

16. Kiếm Cốt – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Huyền Huyễn

17. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

18. Thiên Hình Kỷ – Duệ Quang | Tu Chân

19. Chí Tôn Tà Thần – Lão Hắc | Huyền Huyễn

20. Đạo Thiên Chi Lộ – Nhị Lang Kỵ Ngưu | Tranh Bá

Bài liên quan

Bình luận