Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 01/2022

bởi Ngũ Gia

Chào các đạo hữu, nhân dịp năm mới Ngũ Gia cũng xin kính chúc các đạo hữu sẽ gặp thật nhiều kỳ ngộ như ý, thân thể kiện khang, tinh thần vui sướng!.

Về bảng xếp hạng đầu năm này, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là những cái tên quen thuộc, các tác phẩm mới cũng không thấy bộ nào nổi trội.

Có lẽ đáng nói đến nhất chính là tác phẩm Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu đã hoàn thành và sự tăng hạng mạnh mẽ của 2 bộ Đại Ngụy Độc Thư Nhân Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 01/2022

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 01/2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 01/2022

1. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

2. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

3. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Đại Ngụy Độc Thư Nhân – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

6. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

7. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

8. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia – Ngã Tối Bạch | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

9. Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài – Bách Phân Chi Thất | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

10. Ta Gen Vô Hạn Tiến Hóa – Thanh Không Tẩy Vũ | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

11. Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử – Bình Tằng | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

13. Phục Hoạt Đế Quốc – Hỏa Trung Vật | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

14. Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị | hoàn thành

15. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

17. Đông Tấn Bắc Phủ Nhất Khâu Bát – Chỉ Vân Tiếu Thiên Đạo 1 | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

18. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

19. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

20. Trọng Sinh Chi Tự Thủy Lưu Niên – Thương Sơn Nguyệt | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

21. Ta Hệ Chữa Trị Du Hí – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Trinh Tham Thôi Lý

22. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

23. Nữ Chính Từ Trong Sách Chạy Ra Ngoài Làm Sao Bây Giờ – Lôi Xạ Bình | Đô Thị Đô Thị Dị Năng

24. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

25. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

26. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

27. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

28. Trấn Yêu Bác Vật Quán –  Diêm ZK | Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

29. Trẫm Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

30. Cái Này Minh Tinh Rất Muốn Nghỉ Hưu – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

31. LOL: Cái Này Nam Nhân Quá Mạnh! – Nhất Phiến Tô Diệp | Du Hí Điện Tử Thi Đấu

32. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

33. Trở Lại 2002 Làm Thầy Thuốc –  Chân Hùng Sơ Mặc | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Trọng Nhiên 2001 – Trường Khanh Hoàn Thành Đô | Đô Thị thanh xuân sân trường

35. Chư Giới Đệ Nhất Nhân – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

36. Ta Là Một Con Rồng – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

37. Trọng Sinh 2011 – Độc Điếu Trường Giang Tuyết | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Lữ Bố Nhân Sinh Máy Mô Phỏng – Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc | hoàn thành

39. Tinh Linh Thế Giới Tầng Dưới Huấn Luyện Gia –  Thuyết Xướng Cáp | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

40. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử –  Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 01/2022

1. . Virus Vương Tọa –  Văn Đàn Tiểu Học Sinh | Tiến Hóa

2. Trọng Sinh Chi Sáo Lộ Chi Vương –  Đăng Nham Đích Ca | Trọng Sinh

3. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu –  Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

4. Y Phẩm Long Vương –  Tiêu Minh | Đô Thị

5. Nhất Ngữ Phá Thiên Cơ –  Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

6. Ngự Mệnh Đồ –  Dương Lạt Tử | Huyền Huyễn

7. Kiếm Lai –  Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

8. Nhật Nguyệt Phong Hoa –  Sa Mạc | Giá Không

9. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên –  Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

10. Tập Tước Huyết Lộ –  Đông Mộc Nghiêu | Dị Thế

Bài liên quan

2 bình luận

Bon 6 Tháng Hai, 2022 - 3:32 sáng

Chúc Ngũ gia năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nhé

trả lời
Ngũ Gia 8 Tháng Hai, 2022 - 11:57 sáng

Cám ơn Bon nha!.

trả lời

Bình luận