Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 4/2018

bởi Ngũ Gia

Bảng xếp hạng top 10 người đọc đề cử bên truyencv tháng 4/2018:

1. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô thị, Tiên hiệp

2. Thần Hồn Đan Đế – Huyền huyễn

3. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền huyễn

4. Tiên Võ Độc Tôn – Tiên hiệp

5. Hogyoku Hệ Thống – Đồng nhân

6. Vạn Cổ Thần Đế – Huyền huyễn

7. Cơ Giáp Chiến Thần – Khoa huyễn

8. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương – Huyền huyễn

9. Ma Thần Thiên Quân – Huyền huyễn – Truyện Việt

10. One Piece Trực Tử Ma Thần – Đồng nhân

Bảng xếp hạng truyện tháng 4/2018

Bảng xếp hạng truyện tháng 4/2018

Top 10 đọc nhiều nhất tháng 4/2018 bên tangthuvien:

1. Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

4. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

5. Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

6.Tạo Hóa Chi Vương 

Tác giả: Trư Tam Bất

Thể loại: Huyền Huyễn

7. Đại Ngụy Cung Đình 

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Lịch Sử

8. Thần Đạo Đan Tôn 

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Thể loại: Huyền Huyễn

9. Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn

10. Tu Chân Liêu Thiên Quần 

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Top 10 đề cử tháng 4/2018 bên tangthuvien:

1. Mục Thần Ký 

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Kiếm Lai 

Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Tu Chân Liêu Thiên Quần 

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

4. Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới 

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

5. Ma Pháp Dữ Vạn Tượng Tạp Bài Hệ Thống

Tác giả: Uy quán trưởng

Thể loại: Kỳ Huyễn

6. Tối Chung Tiến Hóa

Tác giả: Quyển Thổ

Thể loại: Khoa Huyễn

7. Thiên Tài Ma Pháp Sư Dữ Thiên Nhiên Ngốc Dũng Giả

Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

Thể loại: Kỳ Huyễn

8. Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Tiên Hiệp

9. Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

Tác giả: Tịch Sơn Bạch Thạch

Thể loại: Đô Thị

10. Tiêu Dao Mộng Lộ 

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 04/2018:

1. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

2. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

3. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

4. Hán Hương – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

5. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

6. Đại Đạo Tranh Phong – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

7. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

8. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

9. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ | Lịch Sử

10. Thâm Dạ Thư Ốc – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Linh Dị

11. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Tiên Hiệp

12. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

13. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

14. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

15. Nghịch Lưu Thuần Chân Niên Đại – Nhân Gian Vũ Khố | Đô Thị

16. Long Vương Truyện Thuyết – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

17. Nho Đạo Chí Thánh – Vĩnh Hằng Chi Hỏa | Huyền Huyễn

18. Chuế Tế – Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu | Lịch Sử

19. Nãi Ba Đích Dị Giới Xan Sảnh – Khinh Ngữ Giang Hồ | Nhị Thứ Nguyên

20. Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp

Bài liên quan

Bình luận