Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 3/2018

bởi Ngũ Gia
Bảng xếp hạng truyện tháng 3 năm 2018

Bảng xếp hạng truyện tháng 3 năm 2018

Bảng xếp hạng top 10 người đọc đề cử bên truyencv tháng 3/2018:

1. Đại Kiếm Thần – Huyền Huyễn – Dạ Mộng Hàn

2. Đại Thám Tử Mori Kogoro – Xuyên Không, Đồng Nhân

3. Vạn Cổ Thần Đế – Huyền Huyễn, Trùng Sinh

4. Thần Nguyên Thiên Hạ – Huyền Huyễn

5. Mỹ Nữ Tại Thượng – Đô Thị

6. Thần Võ Đế Tôn – Huyền Huyễn

7. Trùng Sinh Ta Là Đại Minh Tinh – Đô Thị

8. Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn – Đô Thị

9. Vô Thượng Sát Thần – Huyền Huyễn

10. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị, Tiên Hiệp

 

Top 10 đọc nhiều nhất tháng 3/2018 bên tangthuvien:

1. Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Phi Kiếm Vấn Đạo 

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

4. Vạn Đạo Kiếm Tôn 

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

5. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

6. Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả: Trư Tam Bất

Thể loại: Huyền Huyễn

7. Siêu Thần Yêu Nghiệt

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Thể loại: Huyền Huyễn

8. Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Lịch Sử

9. Bạch Bào Tổng Quản 

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn

10 Thần Đạo Đan Tôn 

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Thể loại: Huyền Huyễn

 

Top 10 đề cử tháng 3/2018 bên tangthuvien:

1. Siêu Thần Yêu Nghiệt

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến

Thể loại: Huyền Huyễn

2. Mục Thần Ký 

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

3. Đạo Quân 

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

4. Cuồng Thám 

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

5. Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

6. Vĩnh Hằng Quốc Độ 

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu

Thể loại: Huyền Huyễn

7. Càn Khôn Kiếm Thần 

Tác giả: Trần Sơn

Thể loại: Huyền Huyễn

8. Bạch Ngân Bá Chủ 

Tác giả: Tuý Hổ

Thể loại: Huyền Huyễn

9. Cực Đạo Kỵ Sĩ

Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ

Thể loại: Huyền Huyễn

10 Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống 

Tác giả: Thanh Thảo

Thể loại: Võ Hiệp

 

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 03/2018:

1. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

2. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

3. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

4. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

5. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Tiên Hiệp

6. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

7. Hán Hương – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử

8. Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên – Thập Lý Kiếm Thần | Đô Thị

9. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

10. Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn

11. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ | Lịch Sử

12. Thái Sơ – Cao Lâu Đại Hạ | Huyền Huyễn

13. Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyện Thuyết – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

14. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

15. Nghịch Lưu Thuần Chân Niên Đại – Nhân Gian Vũ Khố | Đô Thị

16. Xuy Thần – Thần Cơ Đường Hồng Đậu | Đô Thị

17. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

18. Nãi Ba Đích Văn Nghệ Nhân Sinh – Hàn Môn | Đô Thị

19. Đấu Chiến Cuồng Triều – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

20. Ta 1979 – Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo | Đô Thị

Bài liên quan

Bình luận