Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 2/2018

bởi Ngũ Gia

Tháng này mình post hơi trễ tí xíu. 😀

Bảng xếp hạng truyện tháng 2/2018

Bảng xếp hạng truyện tháng 2/2018

Bảng xếp hạng top 10 người đọc đề cử bên truyencv tháng 2/2018:

1. Chung Cực Đại Ma Thần

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Hiểu Uy

2. Phong Lưu Chân Tiên – Tiên Hiệp, Đô Thị (Truyện Việt)

3. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị, Tiên Hiệp

4. Âm Dương Sách – Tiên Hiệp

5. Thần Nguyên Thiên Hạ – Huyền Huyễn

6. Pháp Gia Cao Đồ – Huyền Huyễn

7. Vô Hạn Tiến Hóa Ta Là Hắc Long – Huyền Huyễn, Đồng Nhân

8. Cơ Giáp Chiến Thần – Khoa Huyễn

9. Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net – Huyền Huyễn

10. Vạn Cổ Thần Đế – Huyền Huyễn, Trùng Sinh

 

Top 10 đọc nhiều nhất tháng 2/2018 bên tangthuvien:

1. Thiên Đạo Đồ Thư Quán 

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1056

2. Mục Thần Ký 

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 535

3. Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 292

4. Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3066

5. Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1318

6. Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2871

7. Tạo Hóa Chi Vương 

Tác giả: Trư Tam Bất

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2275

8. Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3013

9. Đại Ngụy Cung Đình 

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Lịch Sử

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1559

10. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 165

 

Top 10 đề cử tháng 2/2018 bên tangthuvien:

1. Vô Hạn Tiến Giai

Tác giả: Vạn Tượng Chân Tàng

Thể loại: Khoa Huyễn

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1099

2. Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 535

3. Tha Tòng Địa Ngục Lai

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Thể loại: Linh Dị

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 110

4. Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 813

5. Cuồng Thám 

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 929

6. Kiếm Lai 

Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 238

7. Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 624

8. Long Hoàng Võ ThầnLong Hoàng Võ Thần

Tác giả: Bộ Chinh

Thể loại: Đô Thị

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1638

9. Tối Giai Ảnh Tinh

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Đô Thị

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 678

10. Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 805

 

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 02/2018:

1. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

2. Đại Vương Nhiêu Mệnh – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

3. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

4. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Tiên Hiệp

5. Hán Hương – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

6. Tu Chân Liêu Thiên Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết | Đô Thị

7. Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên – Thập Lý Kiếm Thần | Đô Thị

8. Mục Thần Ký – Trạch Trư | Huyền Huyễn

9. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ | Lịch Sử

10. Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai | Huyền Huyễn

11. Ta 1979 – Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo | Đô Thị

12. Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyện Thuyết – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

13. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

14. Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

15. Đạo Quân – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

16. Cực Đạo Thiên Ma – Cổn Khai | Tiên Hiệp

17. Nãi Ba Đích Văn Nghệ Nhân Sinh – Hàn Môn | Đô Thị

18. Đấu Chiến Cuồng Triều – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

19. Mỹ Thực Cung Ứng Thương – Hội Tố Thái Đích Miêu | Đô Thị

20. Nho Đạo Chí Thánh – Vĩnh Hằng Chi Hỏa | Huyền Huyễn

Bài liên quan

Bình luận