Bảng xếp hạng qidian, truyencv, tangthuvien tháng 11/2017

bởi Ngũ Gia

Tháng này mình có tổng hợp thêm bảng xếp hạng bên Tàng Thư Viện. Bên đó vừa ra phiên bản Tàng Thư Viên 2.0 (truyen.tangthuvien.vn).

Đầu tiên vẫn như thường lệ là top 10 đề cử bên truyencv tháng 11/2017:

BXH truyện Tháng 11/2017

BXH truyện Tháng 11/2017

 1. Vạn Đạo Kiếm Tôn – Huyền Huyễn
 2. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị, Tiên Hiệp
 3. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền Huyễn
 4. Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net – Huyền Huyễn
 5. Cực Võ – Người Qua Đường Ất – Kiếm Hiệp (Truyện Việt – Tác giả là Nữ nữa – Đọc ủng hộ nào :v)
 6. Vô Địch Huyết Mạch – Huyền Huyễn
 7. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên – Tiên Hiệp (Bộ này là phần 2 của PNTT, đang đói thuốc vật vã)
 8. Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt – Đồng Hồ – Đô Thị (Truyện Việt)
 9. Ma Thần Thiên Quân – Đế Thanh – Huyền Huyễn (Truyện Việt)
 10. Vũ Thần Chúa Tể – Huyền Huyễn

Top 10 lượt xem bên tangthuvien tháng 11/2017:

 1. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Tiên Hiệp
 2. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền Huyễn
 3. Vạn Đạo Kiếm Tôn – Huyền Huyễn
 4. Mục Thần Ký – Huyền Huyễn
 5. Đế Bá – Huyền Huyễn
 6. Phi Kiếm Vấn Đạo – Tiên Hiệp
 7. Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần – Võng Du
 8. Bạch Bào Tổng Quản – Huyền Huyễn
 9. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị
 10. Đại Ngụy Cung Đình – Lịch Sử

Top 10 đề cử bên tangthuvien tháng 11/2017:

 1. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Đô Thị
 2. Vạn Đạo Kiếm Tôn – Huyền Huyễn
 3. Thiên Đạo Thư Viện – Huyền Huyễn
 4. Cuồng Tham – Đô Thị
 5. Ác Ma Tù Lung – Võng Du
 6. Thiên Kiêu Chiến Kỷ – Huyền Huyễn
 7. Hắc Ám Huyết Thời Đại – Khoa Huyễn
 8. Mục Thần Ký – Huyền Huyễn
 9. Phi Kiếm Vấn Đạo – Tiên Hiệp
 10. Đấu Chiến Cuồng Triều – Tiên Hiệp

Top 20 nguyệt phiếu qidian tháng 11/2017 (Phong Vân Bảng):

 1. Phi Kiếm Vấn Đạo – Ngã Cật Tây Hồng Thị – Tiên Hiệp
 2. Thánh Khư – Thần Đông – Huyền Huyễn
 3. Trần Cốt – Lâm Như Uyên – Huyền Huyễn
 4. Đại Vương Tha Mạng – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử – Đô Thị
 5. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết – Đô Thị
 6. Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn – Tiên Hiệp
 7. Long Hoàng Vũ Thần – Bộ Chinh – Đô Thị
 8. Thiên Đạo Thư Viện – Hoành Tảo Thiên Nhai – Huyền Huyễn
 9. Hán Hương – Kiết Dữ 2 – Lịch Sử
 10. Đế Bá – Yếm Bút Tiêu Sinh – Huyền Huyễn
 11. Bất Hủ Phàm Nhân – Ta là Lão Ngũ – Tiên Hiệp
 12. Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh – Địch Ba Lạp Tước Sĩ – Lịch Sử
 13. Nãi ba văn nghệ nhân sinh – Hàn Môn – Đô thị
 14. Mục Thần Ký – Trạch Trư – Huyền Huyễn
 15. Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục – Viễn Đồng – Khoa Huyễn
 16. Đấu Chiến Cuồng Triều – Khô Lâu Tinh Linh – Tiên Hiệp
 17. Cực Đạo Thiên Ma – Cổn Khai – Tiên Hiệp
 18. Của Ta 1979 – Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo – Đô Thị
 19. Mỹ Thực Cung Ứng Thương – Hội Tố Thái Đích Miêu – Đô Thị
 20. Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê – Đô Thị

Bài liên quan

Bình luận