Bảng xếp hạng qidian tháng 09/2023

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 09/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 09/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 09/2023

1. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

2. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc – Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

3. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2 – Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

4. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng – Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

5. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân – Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

6. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

7. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca – Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

8. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực- Thần Tinh LL – Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

9. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

10. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa – Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

11. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng – Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

12. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

13. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

14. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn – Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

15. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai – Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

16. Tối Chung Thần Chức – Thác Bạt Cẩu Đản – Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

17. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu – Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

18. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa – Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

19. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến – Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

20. Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ – Du Hí Du Hí Hệ Thống

21. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

22. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn – Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

23. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu – Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

24. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử – Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

25. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

26. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân – Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

27. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

28. Từ Hỏa Ảnh Bắt Đầu Làm Làm Công Người – Nùng Mặc Kiêu Thư – Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

29. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính – Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

30. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo – Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

31. Mục Giả Mật Tục – Bất Kỳ Thập Huyền – Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

32. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

33. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên – Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

34. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

35. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư – Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

36. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank – Du Hí Du Hí Dị Giới

37. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử – Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề – Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

39. Vây Ở Nhật Thực Ngày Đó – Loạn – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

40. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

Bài liên quan

Bình luận