Bảng xếp hạng qidian tháng 08/2023

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 08/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 08/2023

Bảng xếp hạng qidian tháng 08/2023

1. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

2. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc – Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

3. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng – Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

4. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân – Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

5. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực- Thần Tinh LL – Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

6. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

7. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

8. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa – Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

9. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca – Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

10. Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ – Du Hí Du Hí Hệ Thống

11. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn – Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

12. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2 – Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

13. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa – Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

14. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn – Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

15. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng – Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

16. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến – Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

17. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long – Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

18. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

19. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha – Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

20. Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Về Sau, Ta Trở Thành Đỉnh Lưu – Xuẩn Xuẩn Phàm Ngu QD – Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

21. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu – Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

22. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai – Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

23. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu – Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

24. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân – Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

25. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử – Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

27. Cẩu Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện – Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu – Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư – Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

29. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

31. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng – Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

32. Để Ngươi Làm Binh Giới Nghiện Net, Ngươi Thành Sĩ Quan- Đặc Chủng Binh Ca – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

33. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo – Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

35. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý – Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

36. Đại Minh Quốc Sư – Tây Hồ Ngộ Vũ – Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

37. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên – Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

38. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử – Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

39. Chinh Phục Chi Lộ – Tĩnh Tiễu Tiễu Địa Tả – Thể Dục Lam Cầu Vận Động

40. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ – Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

Bài liên quan

1 bình luận

Hưng 3 Tháng Chín, 2023 - 5:51 sáng

Cuối cùng thì cũng thấy huyền giám tiên tộc lên top ????

trả lời

Bình luận