Bạch Tiểu Thuần tu tiên niên biểu

bởi Ngũ Gia

15 tuổi: Bị Lý Thanh Hậu đưa vào Linh Khê tông, vào hỏa táo phòng làm hỏa kế, bài danh lão Cửu, được xưng là Bạch Cửu Bàn.

16 tuổi: Nhập Linh Khê tông Hương Vân sơn, thành ngoại môn đệ tử.

17 tuổi: Lấy tiểu Ô Quy là danh hiệu, thu hoạch được Vạn Dược các mười bia đệ nhất thành tựu.

Bạch Tiểu Thuần

Bạch Tiểu Thuần

18 tuổi: Cuốn vào Lạc Trần gia tộc làm phản sự kiện, cửu tử nhất sinh, lấy được Thủ Lăng nhân cứu giúp, hồi tông được phong vinh quang đệ tử, trở thành chưởng môn sư đệ.

19 tuổi: Tại Nam Bắc hai bên bờ ngoại môn thiên kiêu chiến bên trong lực áp tất cả thiên kiêu, lấy đệ nhất thân phận tấn thăng nội môn đệ tử.

20 tuổi: Lợi dụng phát tình đan quét ngang nhiệm vụ chỗ bên trên tất cả cùng hung thú có quan hệ nhiệm vụ, trực tiếp dẫn đến Linh Khê tông phụ cận tất cả dãy núi tràn ngập vô số phát tình hung thú, khiến cho cái khác nội môn đệ tử căn bản là không có cách lại ở trong đó chấp hành nhiệm vụ, trải qua liên hợp dâng thư về sau, bị chưởng môn định là toàn tông một cái duy nhất, trong vòng mười năm không cần hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ, mà lại mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một bút không ít điểm cống hiến đệ tử.

21 tuổi: Dùng động vật thử độc đan gây nên Hương Vân sơn động vật đại bạo tẩu, nghiên cứu thiên lôi tẩy dược đại pháp kém chút dẫn lôi đình diệt đi Hương Vân sơn, chạy tới Tử Đỉnh sơn nghiên cứu dược lực tương sinh tương khắc tẩy dược, dẫn đến Tử Đỉnh Thanh Phong hai núi hạ xuống hóa y mưa axit, gây nên bờ Nam tam sơn công phẫn sau cuối cùng bị sư tôn Lý Thanh Hậu ném vào Vạn Xà cốc.

23 tuổi: Hương Vân sơn linh xà bạo động sự kiện về sau Chủng Đạo sơn diện bích hối lỗi, sau thu hoạch được do Linh Khê tông thuỷ tổ lưu lại Nghịch Hà đan đan phương cùng Hàn Môn dược quyển, rời đi Linh Khê tông bờ Nam, do chưởng môn sư huynh mang theo, đi bờ Bắc.

24 tuổi: nhậm chức Bách Thú viện chấp sự, thời gian nửa năm đem Bách Thú viện chúng thú giáo huấn ngoan ngoãn, Thí Luyện đài toàn thắng ba ngàn người khiêu chiến, tin phục bờ Bắc bốn núi.

27 tuổi: Thí Luyện đài hung thú pho tượng trước ngộ định một trăm ba mươi ngày, sinh ra Thủy Trạch Quốc Độ bản mệnh chi linh.

28 tuổi: Để Dục Thú hoa hấp thụ bao gồm hộ tông thần thú Thiên Giác Mặc Long ở bên trong toàn tông tất cả chiến thú bản nguyên phản tổ chi huyết về sau, đản sinh ra thuộc về mình chiến thú Thiết Đản. Tam đại Trúc Cơ thí luyện mở ra, xông Vẫn Kiếm vực sâu, trảm Triệu Nhu, Phương Lâm, trọng thương lục đại thiên kiêu, diệt sát mấy chục Ngưng Khí, Thiên Đạo đỉnh phong Trúc Cơ. Hồi tông thu hoạch được thân phận trưởng lão, nhập Chủng Đạo sơn tổ cấm chi địa, lấy được duy nhất ẩn tàng truyền thừa « Tử Khí Thông Thiên Quyết ». Nhập Chủng Đạo sơn bí cảnh, tu thành Thông Thiên pháp nhãn.

29 tuổi: Vì giải khai Huyết Khê tông vĩnh hằng bất diệt chi vật bí mật, đồng thời cũng vì luyện tập Ngự Nhân đại pháp, Bạch Tiểu Thuần rời đi Linh Khê tông, đi cả ngày lẫn đêm, hóa thân thành Dạ Táng thân phận, tiến vào Huyết Khê tông.

30 tuổi: Huyết Khê tông đối với Trúc Cơ thánh địa người thất bại cho phàm đạo Trúc Cơ cơ hội, nhưng là yêu cầu hoàn thành quy định nhiệm vụ, Dạ Táng bị phân đi Dưỡng Thi phường dưỡng thi. Hao phí hơn nửa năm thời gian luyện đan dưỡng thi, dưỡng ra lông xanh cương hủy đi dưỡng thi phường, lại ngoài ý muốn thu hoạch được thi phong đại trưởng lão thưởng thức!

31 tuổi: Nhập Vạn Huyết vực sâu, cùng Trúc Cơ thánh địa chúng thất bại người tranh đoạt Trúc Cơ đan, núi lửa bên trong hái được đại lượng Tứ Diệp tiên thảo, giả trang phàm đạo Trúc Cơ, thu Triệu Vô Thường làm nô, lấy được bốn đại trưởng lão thưởng thức, trở thành Trung Phong hộ pháp. Cùng thần bí tông môn bắt được liên lạc, thu hoạch được ba bình có chứa nguyệt lượng ấn ký tứ giai cao cấp linh dược. Đi Trung Phong, lấy được bí thuật Huyết Sát giới. Tại Trung Phong bốn phía hấp thu cướp đoạt huyết khí, tu thành mười tượng man quỷ thân, phạm chúng nộ sau bỏ chạy Thi Phong.

32 tuổi: Vụng trộm trở lại Trung Phong sau ẩn cư tu luyện lại gặp được bép xép thỏ, tại bép xép thỏ đại náo Trung Phong về sau chiến chúng Trúc Cơ, kháng lệnh Vô Cực Tử, đại khai sát giới, uy hiếp bát phương! Càng được bốn đại trưởng lão thưởng thức. Dần dần, Dạ Ma chi danh, truyền khắp tứ phương. Cùng Huyết Mai giằng co sự kiện về sau, tại trưởng lão động phủ lần thứ nhất cảm động Tống Quân Uyển, được cho biết đi sứ Linh Khê tông một chuyện.

33 tuổi: Lấy Dạ Táng thân phận trở lại Linh Khê tông, trêu đùa Thần Toán Tử, bị mọi người cho rằng am hiểu bổ thiên thôi diễn chi pháp, chấn kinh mọi người. Mọi người tham quan bờ Bắc lúc, nhìn thấy trưởng thành sau Thiết Đản, vì giữ bí mật thân phận chưa nhận nhau. Trong bóng tối bị ngụy trang thành Công Tôn Uyển Nhi (Vẫn Kiếm vực sâu sát hồn) nhận ra chân thân. Cuối cùng, hai tông đàm phán vỡ tan, mọi người trở lại Huyết Khê tông, đại chiến sắp đến. Tu thành Tử Khí Thông Thiên Quyết tầng thứ nhất từ đó đạt tới Trúc Cơ trung kỳ cảnh giới. Vì che giấu dược đạo tạo nghệ mà giả trang quan sát thánh đan tàn bích, không ngờ đùa giả làm thật, được truyền thừa Vạn Vật Thảo Mộc Đạo!

34 tuổi: Tại Tống gia lão tổ an bài dưới luyện chế tứ giai linh dược, nổ đan lô bay đầy trời, làm cho Trung Phong công phẫn, luyện chế tứ giai phiêu miểu linh hương, gây nên toàn bộ phong tiêu chảy, được người xưng làm Ôn Ma. Linh dược thành phẩm lấy được lão tổ thưởng thức, được ban cho cho Tống gia dòng chính đãi ngộ! Theo Thi Phong đại trưởng lão đi Thi Phong luyện chế Tử Mẫu Nghịch Huyết Dưỡng Thi đan, vì tịnh hóa huyết hồ huyết thủy mà phóng xuất ra đại lượng thần bí hắc khí, dẫn đến toàn Thi Phong đều bị trúng ảo ảnh! Từ đó, Ôn Ma danh xưng, danh dương thiên hạ!

35 tuổi: Chịu Thiểu Trạch phong cùng Vô Danh phong huyết tử nhờ luyện dược, thu hoạch được Huyết Sát thể công, thu ma đầu tiểu Hắc, Vô Danh phong huyết tử điện thành đan khánh điển lúc, Thiểu Trạch phong cự lô bạo tạc băng liệt ngọn núi trung đoạn, lại ngoài ý muốn luyện ra ngũ giai đan dược. Hạn Viêm lão tổ dẫn đầu chín đại thiên kiêu cùng bốn phong tu sĩ, cùng chung kính dâng huyết khí triệu hoán Thi phong Bất Hóa Cốt thức tỉnh, vì nếm thử điều khiển Bất Hóa Cốt, Bạch Tiểu Thuần tại huyết khí bên trong dung nhập một tia chính mình chân chính bất tử huyết, tứ đại trấn phong chi vật thức tỉnh. Một tháng sau, Trung Phong huyết tử thí luyện mở ra, làm Tống Quân Uyển hộ pháp, tại huyết sắc hoang mạc thành tựu mười quỷ thiên yêu thân, nhập trái tim thế giới thu hoạch được Huyết Tổ truyền thừa! Bái Tống gia lão tổ làm nghĩa phụ, trở thành Trung Phong huyết tử. Tại đời thứ nhất Huyết Tổ bên trong nhẫn trữ vật lấy được mai rùa cùng Kim Diệp Tử, muốn thoát ra Huyết Khê tông lúc, Vô Danh phong tiểu Hắc đem chúng ma đầu làm phản! Đi cả ngày lẫn đêm, trở lại Linh Khê tông. Nhóm đầu tiên phái đi Lạc Trần dãy núi tu sĩ truyền tống, đại chiến sắp đến!

36 tuổi: Tại Lý Thanh Hậu dẫn đầu xuống gặp qua thứ chín núi Thiết Mộc lão tổ, lấy được Thảo Mộc Giai Binh Quyết. Nếm thử luyện chế truyền thuyết cấp Nghịch Hà đan không có kết quả. Trước giờ đại chiến, cùng Trương Đại Bàn các loại bằng hữu cũ tụ lại hỏa táo phòng, một đêm say mèm. Mấy ngày về sau, Lạc Trần đại trận dần dần triển khai, một thân một mình chủ đạo Chủng Đạo sơn thứ chín trận. Thứ chín sơn giáng lâm, chúng lão tổ đến, Lạc Trần đại trận hoàn thành, Huyết Khê tông toàn tông đến, song phương giương cung bạt kiếm thời khắc, lộ ra Trung Phong huyết tử thân phận ngừng chiến không có kết quả, vận dụng Huyết Tổ uy áp trực tiếp áp chế Huyết Khê tông toàn tông một nửa tu vi! Vận dụng Thiết Đản Vương Thú uy áp trực tiếp khống chế Linh Khê tông toàn tông chiến thú! Chiến tranh đình chỉ, tự thân trở thành hai tông hợp nhất sợi dây gắn kết. Ngụy trang thành Hạn Viêm lão tổ Huyền Khê tông Thiên Diện tử xuất thủ trọng thương Bạch Tiểu Thuần, triệt để chọc giận hai tông, Linh Huyết hai tông liên thủ thẳng hướng Huyền Khê tông! Bạch Tiểu Thuần dưỡng thương trong lúc đó không chịu nổi Tống, Hầu hai nữ quấn lấy, xin lệnh lao tới chiến trường.

37 tuổi: Tiến vào Thiên Công châu, bản ý ở hậu phương dẫn đầu một đám thương binh tiến hành bài tra nhiệm vụ, không nghĩ tới dựa vào ôn vụ quang cầu, một đoàn người bách chiến bách thắng, thẳng giết vào tiền tuyến cảnh nội, Ôn Ma chi danh, vang vọng Thiên Công châu! Tại một lần bền bỉ mà đại lực lay động bên trong, tiểu ô quy giận dữ mà tỉnh, tại khẩu tài bên trên hoàn toàn nghiền ép Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào lò luyện đan sau bỏ trốn, dẫn tới Thông Thiên Hà kim ngạc, đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào tiền tuyến chiến trường. Lấy lực lượng một người đề cao Linh Huyết hai tông chiến lực, đánh vỡ đại chiến cục diện bế tắc, chủ đạo Chủng Đạo sơn thứ chín trận. Vì cứu Huyết Mai, tập kết Linh Huyết hai tông hơn vạn người vượt ngang chiến trường, ngưng mọi người huyết khí hóa thành đại kiếm, một kích chém giết bốn vị Trúc Cơ, trở thành Huyền Khê tông hàng đầu mục tiêu. Chiến Lâm Mộ, bị phá thứ chín trận, vận dụng ôn vụ quang cầu hủy đi đối phương khôi lỗi, nhục thân nghiền ép Lâm Mộ, tại sắp truyền tống rời đi lúc, triệu hoán Bất Hóa Cốt túm ra đối phương trái tim, Lâm Mộ thân ảnh biến mất, sinh tử không biết. Huyền Khê tông lui giữ Hùng thành, gọi ra Hắc Giáp Thiên Ngưu, bị Linh Khê tông Thiên Giác kiếm một kích chém giết! Thiết Đản bị Ngụy Vương Thú chi tinh hấp dẫn trúng kế, Xích Hồn lão tổ bắn Thiên Cung dẫn bạo Ngụy Vương Thú chi tinh, Bạch Tiểu Thuần thời khắc mấu chốt tế ra quy văn nồi ngăn cản tránh thoát một kiếp. Linh Huyết hai tông tức giận, các tông nội tình hiện thân, quyết chiến thời khắc đến, Linh Huyết hai tông cùng Đan Khê tàn dư đánh tan mở Huyền Khê Hùng thành đại trận, Huyền Khê hàng!

38 tuổi: Chiến sau, Linh Huyết hai tông đối với Huyền Khê cùng Đan Khê tiến hành hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần vấn an Đỗ Huyết Mai sau mới phát hiện Huyết Mai cũng không phải là Đỗ Lăng Phỉ, nội tâm thất lạc. Hợp nhất công việc kết thúc, tứ tông lão tổ triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, tứ tông sát nhập, mới tông môn được Bạch Tiểu Thuần mệnh danh là Nghịch Hà tông! Nghịch Hà tông thành lập đại điển cử hành, phong Bạch Tiểu Thuần là Nghịch Hà tông thiếu tổ. Tinh Không Đạo Cực tông đến chỉ, chuẩn Nghịch Hà tông diệt Không Hà viện, thay vào đó! Đại điển kết thúc, tứ đại phân tông tán đi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Không Hà viện, Bạch Tiểu Thuần bị Linh Huyết hai tông lão tổ triệu kiến, biết được hai tông chi bí. Theo Linh Khê một đời lão tổ tham kiến Hàn Môn chân linh, Thông Thiên pháp nhãn dưới, chân linh mở mắt, miệng phun đạo âm. Vì tỉnh lại chân linh, tìm hiểu nửa sau khối Thánh Đan tàn bích sau lần nữa nếm thử luyện chế Nghịch Hà đan, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Vì chế tạo thông thiên chiến thuyền, lão tổ cùng truyền thừa danh sách nhập Linh Khê vực sâu bí cảnh tìm kiếm Thiên Nhân xương thú, Bạch Tiểu Thuần theo cùng nhau đi tới. Tiểu ô quy dẫn tới Vương Thú Bích Địa, đem Bạch Tiểu Thuần một ngụm nuốt vào, vì thoát khốn, mượn Vĩnh Dạ tán chi lực hấp thu Bích sinh cơ, thành tựu bất tử Tu La thân. Thông thiên chiến thuyền hoàn thành, tứ đại phân tông tề tụ Huyết Khê một mạch. Bạch Tiểu Thuần hóa thân Huyết Tổ chi hồn, phối hợp Huyết Khê toàn tông mở ra Huyết Khê căn bản nội tình, Huyết Tổ đứng lên, dẫn đầu ba chiếc thông thiên chiến thuyền, đi ngược dòng nước công Không Hà viện! Song phương gặp mặt là khai chiến, bỏ qua Huyết Tổ chi thân đem Không Dung Tà thụ đóng đinh tại nguyên chỗ, Nghịch Hà tông lấy phá trúc chi thế nghiền ép Không Hà viện, làm cho Không Hà viện mở ra tông môn đại trận, song phương tiến vào rừng cây chiến. Vì thay Chu trưởng lão báo thù, chiến Không Hà viện thiên kiêu Trần Đồng, toàn diện nghiền ép, cuối cùng giáng lâm Thủy Trạch Quốc Độ đem chém giết, lấy Chu trưởng lão huyết khí ngưng kiếm chém xuống Trần Đồng thủ cấp. Bị Kết Đan đạo lữ truy sát, tại nguy cơ sinh tử dưới, cưỡng ép trùng kích Kim Đan cảnh, trải qua cửu lôi tan đan, thành tựu Thiên Đạo Kim Đan, ngưng tụ thập trọng Tu La thân, nhục thân Kim Đan, đụng chạm đến sinh mệnh thứ hai gông cùm xiềng xích, lấy nghiền ép chi thế một chưởng kích diệt Kết Đan! Nghịch Hà tông bắt đầu tiến đánh Không Hà viện sơn môn, song phương nội tình triển khai đại chiến! Hàn Môn chân linh thức tỉnh, một ngón tay diệt sát Không Hà nội tình Tử Vong chi trùng! Tinh Không Đạo Cực tông Đồng Tử vì thăm dò chân linh thực lực, hiến tế toàn bộ Không Hà viện kích hoạt Không Dung Tà Thụ, chân linh biến mất trước ban thưởng Bạch Tiểu Thuần một tia khí huyết, thành tựu Bất Tử Kim Cương thân, ngưng Bất Tử Kim Cương đan! Lần nữa điều khiển Huyết Tổ chi thân nghiền ép Không Dung Tà Thụ, Không Hà viện Thiên Nhân lão giả hi sinh chính mình đổi lấy Không Dung Tà Thụ thần phục, từ đây, lại không Không Hà viện, duy tôn Nghịch Hà tông!

39 tuổi: Nghịch Hà tông nhập chủ trung du, thành lập sơn môn, thành lập chế độ, tuyển ra hạ du mới tứ tông. Vực sâu sát hồn hiện thân, hút khô Không Hà viện tất cả thi thể, kinh động mọi người, Bạch Tiểu Thuần dọa đến dùng trừ tà phù đem chính mình bọc thành bánh chưng. Thế lực thần bí xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần bởi vì cầm đi tiểu ô quy không dám cùng liên hệ. Nghịch Hà tông khai tông đại điển tổ chức, Nghịch Hà sơn trở thành mới sơn môn chỗ. Đại điển kết thúc về sau, Hàn tông ban cho Bạch Tiểu Thuần pháp bảo cùng công pháp. Thế lực thần bí hai lần xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần dưới sự sợ hãi, đem giả Dạ Táng chi hồn từ hóa thân mặt nạ dời đi bảo kính về sau, lợi dụng hết thảy thủ đoạn phong ấn lại hóa thân mặt nạ! Thế lực thần bí lần nữa hiện thân không có kết quả về sau, trong bóng tối thôi động thư tình sự kiện, bại lộ ám tử Trần Mạn Dao cùng Bạch Tiểu Thuần bắt được liên lạc, thế lực thần bí cho thấy thân phận là Man Hoang, thay Bạch Tiểu Thuần tra tìm Đỗ Lăng Phi không có kết quả, lại gây nên kinh biến, tất cả manh mối chỉ hướng Tinh Không Đạo Cực tông. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh, mọi người cố gắng tu hành, Thiết Đản về nhà. Nghịch Hà tông mượn Thiết Đản độ kiếp thời khắc, diệt trừ trong bóng tối rình mò người, Thiết Đản kết thành Vương Thú tử đan. Trung du cái khác ba tông ác ý mà đến, uy hiếp Nghịch Hà tông giao ra có bí cảnh bảo vật, một tháng sau bí cảnh cửa vào, truyền thừa chi địa mở ra, Nghịch Hà tông cần dựa vào chính mình thực lực đi tranh đoạt truyền thừa ấn ký.

40 tuổi: Bí cảnh cửa vào, truyền thừa chi địa mở ra, tứ tông Kết Đan thiên kiêu tiến vào tranh đoạt truyền thừa ấn ký, Bạch Tiểu Thuần dựa vào quy văn nồi phòng ngự tuyệt đối năng lực, không ngừng tiếp cận ấn ký núi, trắng trợn cướp đoạt ấn ký, số lượng nghiền ép còn lại ba tông, rung động mọi người! Bò năm ngàn trượng, chạm đến ấn ký núi, trực tiếp cướp đoạt toàn bộ một trăm mai ấn ký, ở thể nội quy nhất, thu hoạch được truyền thừa thần thông « Nhân Sơn quyết »! Bị còn lại ba tông Kết Đan thiên kiêu liên hợp truy sát, dựa vào Bất Tử Trường Sinh Công ngạnh kháng, không ngừng ném ra tiểu ô quy, cho tất cả mọi người đắp lên liền Bán Thần đều lau không đi rùa đen ấn ký. Sau đó, còn lại ba tông giao ra bí cảnh tài nguyên, Nghịch Hà tông cùng Đạo, Cực hai viện quan hệ gần hơn, cùng Tinh Hà viện triệt để kết thù. Bạch Tiểu Thuần lợi dụng tuyệt thế thuốc mê hôn mê tiểu ô quy, mượn nhờ sinh cơ luyện chế ra ba hơi Nghịch Hà đan, gây nên đan dược lôi kiếp. Tinh Không Đạo Cực tông Lý Nguyên Thiên giáng lâm, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi bị thượng tông điểm danh làm hạt nhân mang đi! Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Trần Mạn Dao làm người hộ đạo hộ tống tiến về. Sáu người tiến vào Tinh Không Đạo Cực tông trở thành áo đỏ đệ tử, vào ở Không thành, bởi vì đói vấn đề mỗi người đi một ngả, Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra siêu cấp Tích Cốc đan, tại tiêu thụ nóng nảy tình huống dưới, bị Thiên Không hội tính toán, hủy đi siêu cấp Tích Cốc đan thanh danh, làm tức giận Bạch Tiểu Thuần! Cùng Thần Toán Tử hai người cùng nhau tiếp quản Thanh Long hội, trở thành Thanh Long hội khôi thủ, dựa vào chế tác hàng thật Trí Huyễn đan đại lượng lợi nhuận, mở rộng bang hội, lớn mạnh thế lực. Thiên Không hội trong bóng tối rải rác lời đồn chửi bới Thanh Long hội, bách sự thông Hứa Bảo Tài trở về đội, dựa vào năng lực tình báo khiến cho Thanh Long hội tại dư luận bên trong chậm rãi ở vào thượng phong.

41 tuổi: Thiên Không hội phái ra thập đại giả đan tu sĩ cầm nã Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần lấy Hạ Hàn đỉnh phong cảnh Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết toàn diệt. Thanh Long hội phát triển như mặt trời ban trưa, trưởng thành là Không thành thứ hai thế lực lớn, Trần Mạn Dao lấy “Bạch phu nhân” thân phận trở về. Bạch Tiểu Thuần nhớ đại sư huynh, phát động toàn bộ sẽ thế lực tìm tới Trương Đại Bàn. Thiên Không hội vì áp chế Thanh Long hội phát triển, hướng tông môn báo cáo Trí Huyễn đan, triệt để đoạn đi kỳ tài đường. Không vực chưởng tòa triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, tại Đỗ Lăng Phi an bài xuống, tặng cho Bạch Tiểu Thuần Không thành tư nhân lãnh địa. Thất thế Thanh Long hội thành viên nhao nhao rời đi, chín ngày thời gian chỉ còn lại có hơn một trăm người. Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu còn lại thành viên dọn nhà, đem thành Tây sa mạc di tích cửa ra vào chia làm tư nhân lãnh địa, mở Trường Sinh khách sạn, buôn bán linh trà thu hoạch kếch xù lợi nhuận. Tống Khuyết đi tới di tích, bị Bạch Tiểu Thuần dùng kếch xù điểm cống hiến cưỡng ép đề thăng làm đệ tử áo vàng đi hướng Không vực. Thiên Không hội mời đến Thiên Nhân gia tộc Lý Nguyên Thánh vì đó ra mặt, Lý Nguyên Thánh dẫn đầu một đám Kết Đan hoàn khố lấn bên trên Trường Sinh khách sạn, bị Bạch Tiểu Thuần lấy băng hàn chi ảnh cùng Bất Tử gân nghiền ép, mọi người bại trốn. Thiên Không hội chung cực cuối cùng thủ đoạn, đem kếch xù điểm cống hiến chuyển cho Bạch Tiểu Thuần, Tinh Không Đạo Cực tông trận pháp giáng lâm, cưỡng ép đem Bạch Tiểu Thuần tấn thăng làm đệ tử áo vàng, thăng nhập Không vực cầu vồng. Sau ba tháng, mười đường đại tuyển mở ra.

42 tuổi: Mười đường đại tuyển đến, Bạch Tiểu Thuần bị Hàng Ma đường tuyển đi. Trên đường về đường, lấy tốc độ cực nhanh siêu việt Phùng đường chủ một thành chi lực triển khai tốc độ, cái thứ nhất đến Hàng Ma đường quảng trường, lại bị đường chủ trêu đùa. Vân Đạo Tử chịu Lý Nguyên Thánh nhờ, cho Bạch Tiểu Thuần an bài cực kỳ nguy hiểm đánh giết Địa Sát lão quái đệ tử Tả Hằng Phong nhiệm vụ. Thông thiên sứ giả triệu kiến Phùng Hữu Đức, yêu cầu bảo vệ tốt Bạch Tiểu Thuần. Phùng Hữu Đức về đường sau biết được Vân Đạo Tử hại Bạch Tiểu Thuần sự tình sau giận tím mặt, lo lắng bên trong phát động một vạn Hàng Ma đường đệ tử, mười chiếc Diệt Anh thuyền truyền tống lao tới Vĩnh Động châu cứu viện Bạch Tiểu Thuần! Bạch Tiểu Thuần vốn định từ bỏ nhiệm vụ, trên đường về xảo ngộ Tả Hằng Phong. Tả Hằng Phong cùng hai tên Kết Đan hộ vệ chủ động trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần triển khai thần thông đánh giết ba người về sau, Địa Sát lão quái giáng lâm, truy sát Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cùng đường mạt lộ lúc Hàng Ma đường đuổi tới, trọng thương Địa Sát lão quái đem cưỡng chế di dời. Bạch Tiểu Thuần theo mọi người về đường về sau, được ban cho cho cực kỳ ưu việt đãi ngộ, Vân Đạo Tử đối với Lý Nguyên Thánh càng phát ra oán hận. Lý Nguyên Thánh cấu kết Viêm Hỏa Tứ Tử, thiêu hủy Trường Sinh khách sạn, tổn thương Thanh Long hội thành viên, muốn rút đất phong cờ, Bạch Tiểu Thuần đuổi tới, mượn dùng Phùng Hữu Đức chi lực đuổi đi năm người, từ đây lại không người quấy rối Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vì tu luyện Nhân Sơn quyết, tiến vào Tinh Không Đạo Cực Bảng chỗ vạn tinh cầu vồng. Trải qua Thạch Sơn chỉ điểm sau tiến nhập Vạn Sơn cốc bắt đầu tìm kiếm hữu duyên chi sơn. Tại pho tượng trên ngọn núi thủy chung không cách nào cảm ngộ, quyết định dùng Trí Huyễn đan tiến vào cảnh giới vong ngã, vì cải tiến Trí Huyễn đan bốn phía cầu người mua dùm thất sắc vụ hải thảo, kết quả khắp nơi vấp phải trắc trở. Rơi vào đường cùng giận xông Tinh Không Đạo Cực Bảng! Cửa thứ nhất màu đỏ thí luyện, bằng vào thân thể cường hãn cùng bên trong hàn lực bơi qua nham tương biển cả, chấn kinh mọi người! Cửa thứ hai màu cam thí luyện, bốc lên nguy hiểm tính mạng bò lên trên cự thạch người quan sát cảm ngộ, minh ngộ Nhân Sơn quyết Dung Linh chi pháp, bị cự thạch người trực tiếp vung ra cửa thứ hai. Cửa thứ ba màu vàng thí luyện, nhập hàn đàm bơi lội điên cuồng hấp thu hàn khí chi lực, chọc giận thủ hộ giả, bị đuổi ra cửa thứ ba. Cửa thứ tư lục sắc thí luyện, thiểm điện trên cầu lấy đặc thù rên rỉ hô hấp phương thức gột rửa luyện thể nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ năm màu xanh thí luyện, gặp hải lượng oan hồn, Hồn Đế hiện thân, Bạch Tiểu Thuần không hoàn toàn chắc chắn, bóp nát truyền tống ngọc bội rời đi thí luyện chi địa. Lần nữa nhập Vạn Sơn cốc, nuốt vào cải tiến Trí Huyễn đan sau tiến nhập cảnh giới vong ngã, thành công luyện thành Nhân Sơn quyết. Công Tôn Uyển Nhi xông Tinh Không Đạo Cực Bảng, một đường đánh đâu thắng đó, cuối cùng bước vào tử sắc cầu vồng, danh liệt thứ chín, chấn kinh tông môn, miễn đi hạt nhân thân phận. Bạch Tiểu Thuần vì phá giải oan hồn chi địa, luyện chế Tụ Hồn đan, dọa khóc giả Dạ Táng.

43 tuổi: Trương Đại Bàn ngưng tụ niệm đan xuất hiện nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần tiến đến tìm chân nhân cầu cứu, lửa công tâm dưới một đường chạy vội, xâm nhập Tư Mã Phi Như phong tỏa chỗ tu luyện, nhận cản trở, bên trong hàn lực miểu sát Tư Mã Phi Như! Phùng đường chủ cáo tri cần trong vòng sáu canh giờ lấy được Thiên Nhân chi lực mới có thể cứu sống Trương Đại Bàn, vì thế Bạch Tiểu Thuần lại xông Tinh Không Đạo Cực Bảng. Cửa thứ nhất chân đạp biển lửa; cửa thứ hai hiệu lệnh cự thạch nhân; cửa thứ ba băng phong hàn trì, phản kích thợ rèn; cửa thứ tư không nhìn thiểm điện; cửa thứ năm lợi dụng Tụ Hồn đan thanh không oan hồn chi địa; cửa thứ sáu lực chiến Công Tôn Uyển Nhi, triển khai Thủy Trạch Quốc Độ, bản mệnh chi linh tiếng rống rung khắp tông môn, lợi dụng Nhân Sơn quyết hóa thân cự thạch nhân, thi triển Bất Tử bí pháp diệt băng nhân, nát pho tượng. Chiến sau lợi dụng để lại hàn khí đột phá tu vi, tiếp cận Kim Đan đại viên mãn. Tiến vào cửa thứ bảy, gặp được cô độc thuyền lão giả, lão giả cáo tri, Bạch Tiểu Thuần đạo là Trường Sinh. Lấy được Thiên Nhân chi lực sau chạy về, cứu sống Trương Đại Bàn. Nghịch Hà tông mọi người nhao nhao khiêu chiến Tinh Không Đạo Cực Bảng, thành tích chú mục, Nghịch Hà tông thanh danh quật khởi. Săn hồn thí luyện sắp mở ra. Đỗ Lăng Phi lần nữa hiện thân, cũng nói ra lúc nào tới từ Thông Thiên hải, đưa ra hỏa thuộc tính Thiên Nhân hồn sau biến mất. Xuất phát đêm trước, Bạch Tiểu Thuần canh giữ ở chưa thức tỉnh Trương Đại Bàn trước giường nói suốt cả đêm. Thí luyện lên đường, Thiên Nhân Trần Hạ Thiên mở ra cổ lão chiến thuyền, chúng thiên kiêu lên thuyền, trong vòng nửa năm đi thuyền bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần đem Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Trần Mạn Dao đưa đến động phủ của mình ở lại. Công Tôn Uyển Nhi là lần nữa hấp thụ tinh huyết, bức ra trong biển Ngân Nguyệt Long ngư hấp dẫn đi Thiên Nhân cùng năm vị Nguyên Anh. Tắc Phương xuất thủ cướp đoạt Bạch Tiểu Thuần Kim Thu ngư về sau, đêm đó bị Công Tôn Uyển Nhi hút khô tinh huyết mà chết. Người người cảm thấy bất an, trên thuyền bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt. Nửa tháng sau, sự kiện phai đi, Thiên Nhân cùng Nguyên Anh thủy chung chưa về. Đại sư huynh Triệu Thiên Kiêu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thủy chung có mỹ nữ làm bạn, hướng Bạch Tiểu Thuần thỉnh giáo tình yêu bí tịch. Bạch Tiểu Thuần trong ba ngày minh tư khổ tưởng cũng thỉnh giáo giả Dạ Táng sau tổng kết ra Doanh tự quyết, chấn kinh mọi người, tin phục Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu tại Bạch Tiểu Thuần chỉ đạo xuống bắt đầu hướng Trần Nguyệt San khởi xướng truy cầu. Mỗi ngày biến hóa hình tượng, thành công đưa tới Trần Nguyệt San chú ý. Bày ra anh hùng cứu mỹ nhân, chưa từng ngờ tới hai cái quỷ hồn diễn viên bị Trần Nguyệt San hành hung, kế hoạch để lộ, lúc này, thật sự sát hồn hiện thân, Triệu Thiên Kiêu cùng mọi người xuất thủ đánh lui sát hồn, sau đó tử vong sự tình tấp nập phát sinh. Triệu Thiên Kiêu tại Tiểu Thuần chỉ đạo xuống thổ lộ Trần Nguyệt San, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Trần Hạ Thiên trở về. Nửa năm sau, mọi người đến ba thành phân tông. Các người hộ đạo lần nữa mỗi người đi một ngả. Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu một đoàn người làm bạn, từ Đông Hải thành xuất phát, kinh lịch đủ loại kỳ dị về sau, đi ngang qua giới thành, thoát đi Vân Thú, đến trường thành.

44 tuổi: Tiến vào uy nghiêm trường thành, do Bác Bì quân Thiên phu trưởng Lý Hoành Minh làm dẫn đường giới thiệu. Sau đó mọi người leo lên tường thành quan sát chiến sự, thiên kiêu nhóm bị chiến tranh chấn nhiếp. Nói chuyện bên trong, Bạch Tiểu Thuần vì cậy mạnh thả ra Tụ Hồn đan, lại xuất kỳ chế thắng, nghịch chuyển chiến cuộc, trở thành mọi người tiêu điểm. Đêm đó, mọi người nâng cốc ngôn hoan, hừng đông lúc phân biệt, Triệu Thiên Kiêu đi ra ngoài lịch luyện, Bạch Tiểu Thuần vốn định về Đông Hải thành ẩn cư, chưa từng ngờ tới, Bác Bì quân quân trưởng Bạch Lân hiện thân, mạnh mẽ trưng thu Bạch Tiểu Thuần vào đoàn, nhiệm kỳ mười năm. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu vào ở Công Giáp các luyện chế Tụ Hồn đan, luyện chế bên trong đan lô bạo tạc chấn kinh toàn bộ các, nhưng không ngờ nổ lô bị Bạch Lân đầu nhập chiến trường, thu hoạch kỳ hiệu! Bởi vậy tiếp tục yêu cầu Bạch Tiểu Thuần lấy luyện đan chế tạo nổ lô, trường thành một phương dựa vào nổ lô kỳ hiệu dần dần chiếm thượng phong, đồng thời Bạch Tiểu Thuần tấn thăng thập phu trưởng, cũng tới Man Hoang Tất Sát Bảng trăm vị trí đầu. Luyện dược đồng thời cũng cắt xén một bộ phận linh căn phục dụng, khiến hai chân toàn bộ luyện thành Bất Tử gân, tốc độ đã có thể vượt qua vận tốc âm thanh! Man Hoang một phương nửa năm qua bị tạc lô sau khi áp chế rốt cục nghiên cứu ra dựa vào đặc thù bồi dưỡng viên cầu cự thú nuốt vào đan lô chi pháp hóa giải nổ lô công kích, khiến Bạch Tiểu Thuần tức giận! Thở gấp điên cuồng trạng thái dưới luyện chế ra vạn linh hãi nhiên Phát Tình đan, đầu nhập chiến trường sau khiến Man Hoang quân đội toàn tuyến sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần trên Tất Sát Bảng xếp hạng thăng đến hai mươi bảy vị, tại Bác Bì quân bên trong tấn thăng làm Bách phu trưởng! Theo tu luyện, tay trái toàn diện bao trùm Bất Tử gân, hơn nửa năm về sau, Tụ Hồn Kim đan luyện thành!

45 tuổi: Tụ Hồn Kim đan đầu nhập chiến trường, bộc phát ra trước nay chưa từng có nhị đoạn tổn thương, trọng thương oan hồn đại quân, Thủ Lăng nhân hiện thân, Man Hoang quân bỏ ra trên trăm thổ dân cự nhân tự bạo, ba tên hồn sư tự bạo cùng một vị luyện hồn sư hồn phách đại giới ám sát Bạch Tiểu Thuần không có kết quả. Bạch Tiểu Thuần hướng tông môn khai ra giá trên trời nhu cầu sau bắt đầu luyện chế siêu cấp nổ lô cùng Tụ Hồn Kim đan, từng đám Tụ Hồn đan bị luyện thành đưa tiễn đồng thời, Bạch Tiểu Thuần tứ chi toàn bộ luyện thành Bất Tử gân. Một tháng sau, chiến tiên trống gõ vang, Man Hoang đại quân áp cảnh, ngũ đại quân đoàn tập kết, trường thành chiến tranh toàn diện bộc phát! Tụ Hồn đan đại phát thần uy, hồn triều liên tiếp bức lui, Man Hoang đại năng phân lưu ra Minh Hà, tại đại lượng Tụ Hồn đan tác dụng dưới sụp đổ. Man Hoang cự nhân trắng trợn thôn phệ nhân loại tu sĩ, chọc giận Bạch Tiểu Thuần tế ra mười tôn trăm trượng đan lô, tại Man Hoang toàn lực ngăn cản phong ấn lại, bốn tôn đan lô bị dẫn bạo, Man Hoang tử thương vô số! Man Hoang huyết tế ra quỷ đói miệng lớn, bao quát Bạch Tiểu Thuần ở bên trong đại lượng tu sĩ bị hút ra trường thành phòng hộ màn sáng, mấy trăm cự nhân vây giết Bạch Tiểu Thuần, bằng vào cường hãn nhục thể cùng hàn giới, Bạch Tiểu Thuần chém giết mấy chục thổ dân cự nhân, đánh nát khôi cự nhân; triệu hoán Thủy Trạch Quốc Độ giáng lâm, hóa thân Nhân Sơn cảnh, đánh giết Nguyên Anh cấp bậc Man Hoang đại tù trưởng; theo trở về phòng hộ màn sáng, cứu ngũ đại quân đoàn hơn vạn người, chấn kinh tứ phương! Bốn tháng về sau, chiến tranh kết thúc, song phương tổn thất nặng nề, Bạch Tiểu Thuần tấn thăng thiên phu trưởng, ngũ đại quân đoàn quân trưởng nhao nhao đến đoạt Bạch Tiểu Thuần nhập chính mình trong quân, làm tức giận Bạch Lân. Bạch Tiểu Thuần ăn vào Nguyên Anh đan, đạt tới Kim Đan cảnh giới đại viên mãn, thân thể luyện thành Bất Tử gân, có thể xuyên phá hư vô, nhưng nhấc lên phong bạo phá hủy Công Giáp các, Bạch Tiểu Thuần quân đoàn di chuyển đến lãnh địa mình.

46 tuổi: Thời gian nửa năm, trường thành chưa lại phát sinh đại quy mô chiến tranh, mọi người an tâm tu luyện, Bạch Tiểu Thuần Bất Tử gân đã bao trùm đầu lâu năm thành bộ phận. Bị lệnh bài thúc giục ra ngoài trường thành chấp hành nhiệm vụ, được sự giúp đỡ của Bạch Lân, nhiệm vụ số lần giảm đến một lần, mà lại do chính Bạch Tiểu Thuần tuyên bố nhiệm vụ. Đón lấy tự chế nhiệm vụ về sau, dẫn đầu một ngàn bộ hạ võ trang đầy đủ sau ra ngoài đến trường thành ngoài mười dặm, dựa vào hóa thân mặt nạ ẩn nấp công hiệu, cướp trắng trợn dã hồn. Cướp đoạt cự ngạc Nguyên Anh hồn, nhốt Man Hoang ngũ đại Thiên Nhân một trong cự Quỷ Vương dưới trướng Lan Hầu tọa hạ thứ bảy đệ tử. Một mình tiến vào hồn tổ, thu lại chúng oan hồn đồng thời phát hiện cự ngạc di cốt. Trở lại trường thành sau ra lệnh cho thủ hạ đi toàn quân đoàn mượn Tụ Hồn đan, mang theo mười vạn Tụ Hồn đan lần nữa trở lại địa cung bỏ ra bảy ngày thời gian đem địa cung thanh không, dẫn phát đại hồn hiện thế, địa cung chỗ xuất hiện thông thiên màu đen cột sáng, kinh động trường thành cùng Man Hoang. Bạch Tiểu Thuần trốn về trường thành tu vi khôi phục sau theo trước mọi người hướng tháp cao tế hiến oan hồn, thiên kiêu Quý Phong muốn cùng Bạch Tiểu Thuần so tài cống hiến oan hồn số lượng, bị Bạch Tiểu Thuần một tỷ oan hồn số lượng nghiền ép, Hồng Trần Nữ bị một tỷ oan hồn hấp dẫn thần thức, con mắt lớn chân linh phát âm đánh cho trọng thương. Lấy đi oan hồn về sau, chân linh trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần xách làm vạn phu trưởng, toàn tông chấn kinh! Bảy ngày sau, Bạch Lân an bài Bạch Tiểu Thuần chấp chưởng Bác Bì quân thứ ba quân, Hồng Trần Nữ đem Bạch Tiểu Thuần tăng lên đến Tất Sát Bảng vị thứ năm, treo thưởng hai phần thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần bị kích thích bắt đầu bế quan tu luyện. . .

48 tuổi: Kinh lịch một năm rưỡi bế quan về sau, Bạch Tiểu Thuần toàn thân đạt thành Bất Tử gân, đụng chạm đến nhân thể tầng thứ ba gông cùm xiềng xích, nhục thân di tốc đạt tới cực hạn tiếp cận thuấn di. Tống Khuyết trở lại trường thành, vừa vặn gặp phải xuất quan Bạch Tiểu Thuần, vốn nghĩ áp Bạch Tiểu Thuần một đầu, kết quả bị hiện thực hung hăng kích thích đến, phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần tức đến ngất đi, sau khi tỉnh lại đã bị Bạch Tiểu Thuần chinh nhập Thân Vệ quân. Bạch Tiểu Thuần dự tính vì thứ ba quân trưng binh, thế là năm ngàn đại quân xuất phát tiến về Giới thành. Đi tới Giới thành, mỗi ngày đều có thế lực khắp nơi cho Bạch Tiểu Thuần đưa tới lễ vật, trưng binh sự tình thuận lợi tiến hành. Bảy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần thân phận lệnh bài chớp động, Man Hoang đại quân đột kích, năm ngàn đại quân chạy về trường thành, trên đường gặp Thần Toán Tử cùng Tả Đạo, Thần Toán Tử trở về, thiên kiêu Tả Đạo bị chấn động, kiên định gia nhập thứ ba quân. Trở lại trường thành, hai quân đã chiến đến túi bụi. Chân linh phóng xuất ra oan hồn công kích, đều bắt nguồn từ trước đó Bạch Tiểu Thuần hiến tế, Man Hoang quân bị thương nặng, Bạch Tiểu Thuần bị Hồng Trần Nữ tăng lên đến Tất Sát Bảng thủ vị, treo thưởng nguyên vẹn Ngũ hành thiên thú hồn, không hạn đánh giết người thân phận! Man Hoang phái ra vòng xoáy ác quỷ, hai quân chiến thế giằng co, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện! Giữa thiên địa chín đạo màu đen cột sáng xuất hiện, hai quân ngưng chiến lui binh! Đêm đó, Bạch Lân mật hội mười vị vạn phu trưởng, cáo tri Thiên Nhân hồn hiện thế! Trường thành phương diện phái ra ba vạn người tiến vào lòng đất mê cung, đã tranh đoạt Thiên Nhân hồn, cũng lục soát cứu Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San. Xuất phát từ tư tâm cân nhắc, Trần Hạ Thiên đem Bạch Tiểu Thuần xếp vào danh sách. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, gây nên Man Hoang phương diện mấy chục vạn người truy sát, Bạch Tiểu Thuần trốn vào địa cung lấy hóa thân mặt nạ biến thân, bắt đầu tiến hành thăm dò. Vĩnh Dạ tán trải qua tám lần luyện linh đại phát thần uy, thu Trần Giác làm nô. Mê cung lần đầu gặp Chu Nhất Tinh, đoạt cửu sắc hỏa. Mũ đỏ xuất hiện, mọi người kinh trốn. Vĩnh Dạ tán bị Bạch Tiểu Thuần tăng lên đến chín lần luyện linh. Vài ngày sau, Bạch Tiểu Thuần trong lúc vô tình xông đến huyết nhục tế quảng trường, cứu Thần Toán Tử cùng Triệu Long về sau, bị song sát truy sát, Công Tôn Uyển Nhi hiện thân ngăn lại sát kiếp. Mấy ngày về sau, tìm tòi mê cung trên đường lại gặp Chu Nhất Tinh, thi triển toàn thân thủ đoạn cầm nã Kim Văn tiễn, Chu Nhất Tinh truyền tống đào tẩu. Mấy ngày về sau, trên đường phát hiện dán lưng người giấy, bất tri bất giác đi đến người giấy hang ổ, tao ngộ tập thể truy sát, trong chạy trốn gặp lại Chu Nhất Tinh, lợi dụng dẫn ra người giấy sau đào tẩu, Chu Nhất Tinh toái diệt tinh ngấn truyền tống đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần phát hiện sau lưng mình có người lại không cách nào thoát đi, Công Tôn Uyển Nhi hiện thân cũng giúp loại trừ người giấy về sau, hướng Bạch Tiểu Thuần biểu lộ chính mình vực sâu sát hồn chân thực thân phận, Bạch Tiểu Thuần kinh hoảng đào tẩu. Mấy ngày sau dựa theo ghi chép ngọc giản tìm tòi đến thí luyện chi địa cửa vào. Thí luyện cự bia bên trên lựa chọn luyện linh thí luyện tiến vào. Dựa vào quy văn nồi nghịch thiên thuộc tính đem lá khô luyện linh hai mươi lăm lần, đạt tới cực hạn Tử Văn! Thành tựu một lá một thế giới cảnh giới! Từ đó cái thứ nhất tiến vào tầng thứ ba, hiểu rõ đến Thiên Nhân hồn chân chính cách dùng cũng thu hoạch được Thủy thuộc tính Thiên Nhân hồn – đời thứ hai Khôi Hoàng thứ bảy phách! Theo Bạch Tiểu Thuần lấy đi Thiên Nhân hồn, Khôi Hoàng minh cung bắt đầu sụp đổ, Hồng Trần Nữ tiến vào tầng thứ ba cướp đoạt Thiên Nhân hồn. Hồng Trần Nữ trúng Khôi Hoàng nguyền rủa, đem Bạch Tiểu Thuần đánh đến trọng thương, Bạch Tiểu Thuần dưới tình thế cấp bách hấp thu đã đến tay ba cái Thiên Nhân hồn thành tựu ba phân thân, triệu hồi ra Thủy Trạch Quốc Độ bản mệnh linh thú cự trảo phá vỡ Hồng Trần Nữ tất sát kích, sắp chết trạng thái dưới bị truyền tống trận đưa tiễn.

49 tuổi: Thiên Nhân Hồng Trần Nữ đánh giết Kết Đan Bạch Tiểu Thuần không có kết quả sự tình bị truyền ra, Bạch Tiểu Thuần tại Man Hoang Tất Sát Bảng bên trên treo thưởng lần nữa đề cao! Bạch Tiểu Thuần tại Man Hoang chỗ rừng sâu chậm rãi khôi phục lại, tra xét ở một bên chết đi Bạch Hạo túi trữ vật, chậm rãi hiểu rõ Man Hoang thế giới kiến thức căn bản, cũng hạ quyết tâm trở thành một tên không gì làm không được luyện hồn sư. Tại trong rừng rậm thăm dò lúc lần nữa gặp phải Chu Nhất Tinh, dùng Phát Tình đan đem hàng phục, phong ấn tu vi sau thu ở bên người. Nghiên cứu Chu gia luyện hỏa chi pháp, một hơi toàn bộ thành công tình huống dưới luyện ra thập sắc hỏa, sợ ngây người Chu Nhất Tinh. Sau đó luyện chế mười một sắc hỏa nhưng thủy chung thất bại, phái ra Chu Nhất Tinh cùng mình tam đại phân thân ra ngoài tìm kiếm luyện hỏa dùng oan hồn. Chu Nhất Tinh bị thổ dân truy sát, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, bị thổ dân bộ lạc mời về lãnh địa. Biết được Minh Hoàng chọn lựa người thừa kế một chuyện, đồng thời cũng biết luyện linh tự thân Nguyên Anh một chuyện. Đạt được Trữ Hồn tháp sau luyện chế ra mười một sắc hỏa, thu phục luyện hồn sư Lý Phong. Lấy mười một sắc hỏa luyện linh hóa thân mặt nạ, đạt được hóa thân bảo châu, kinh động Khôi Hoàng cung Đại thiên sư! Từ Trữ Hồn tháp bên trong phát hiện vô ý thức Bán Thần hồn. Lưu lại hồn dược sau mang theo Lý Phong cùng Chu Nhất Tinh đi tới Đông Giao Bạch gia. Hiểu rõ con thứ Bạch Hạo tại Bạch gia thấp thân phận, phát hiện Bạch Hạo nghiên cứu ghi chép, quý tài chi tâm tại thu Bạch Hạo là chốn u minh đại đệ tử, cũng là Bạch Tiểu Thuần thủ đồ. Vì dẫn xuất hung thủ, tại thí luyện chi địa lấy Bạch Hạo thân phận làm ra kinh người thành tích, Bạch Tề hiện thân làm khó dễ nhục nhã. Đêm khuya đơn độc ra ngoài, dẫn xuất sát thủ Hứa Hải, sưu hồn diệt sát, hiểu rõ đến tổ địa muốn mở ra một chuyện, tính toán cướp đoạt trong đó Thổ thuộc tính Thiên Nhân hồn! Nếm thử luyện chế mười hai sắc hỏa, sau khi thất bại lại dẫn động mười hai sắc thiên hỏa hạ xuống, oanh kích Bạch gia trận pháp. Bạch gia Thiên Nhân lão tổ xuất thủ đánh tan hỏa vân. Bạch Tiểu Thuần tại luyện chế thành công ra mười hai sắc hỏa sau minh ngộ ra như vậy có thể dẫn phát thiên hỏa giáng lâm thiên hỏa thần thông. Gặp qua Bạch gia tộc trưởng sau hiểu rõ đến nội tâm đối với Bạch Hạo chán ghét cùng sát cơ. Một tháng sau, lễ giỗ tổ bên trên Bạch Tiểu Thuần nói lời kinh người, dùng ngòi bút làm vũ khí, áp chế Thái phu nhân cùng Bạch Tề, giả trang cao thâm mạt trắc, hù dọa tất cả mọi người. Tổ địa mở ra, Bạch Tiểu Thuần phóng xuất ra thực lực chân thật bắt đầu cướp đoạt Thổ thuộc tính Thiên Nhân hồn, vì Bạch gia Ngũ tiểu thư một câu nói, một cước đạp băng Bạch gia tổ sơn, đem bảo vật đều đưa cho nàng! Một chưởng oanh sát Bạch Tề, dùng huyết nhục phá tan cấm chế, cướp đoạt Thổ thuộc tính Thiên Nhân hồn! Phóng thích thiên hỏa thần thông dẫn động mười hai sắc hỏa giáng lâm, kháng trụ Bạch gia lão tổ công kích sau truyền tống rời đi! Trực tiếp đem Thiên Nhân thổ hồn hấp thu, sinh ra thứ tư cỗ phân thân. Bạch gia tộc trưởng mượn nhờ thần ấn truy sát Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần nghiền ép sau bắt sống. Đánh giết mấy tên đến đây truy sát Nguyên Anh tu sĩ về sau, gây nên cự Quỷ Vương chú ý, phái ra Vô Thường công đi đón dẫn Bạch Tiểu Thuần. Bạch gia lão tổ phá vỡ Thất Chúc Tỏa Mệnh Thuật tự mình truy kích Bạch Tiểu Thuần, Vô Thường công hiện thân hóa giải nguy cơ sau mang đi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tại Vô Thường công an bài xuống trở thành một tên cự Quỷ thành ma lao ngục tốt, biên chế tại đinh khu thứ chín đội. Lần đầu đi tuần lúc, thành công dùng Phát Tình đan đem xương cứng Chu lão ma bức cung thành công, bị mọi người truy cầu, tấn thăng tiên thủ, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong một tháng, liên tục cạy mở trên trăm cái nhiều năm trần phạm miệng, quét ngang đinh khu, chấn kinh ma lao!

50 tuổi: Vì luyện chế mười bốn sắc hỏa ra ngoài thu hồn, lại bị Trần Thái gia tộc hoàn khố làm khó dễ, lại gặp Chu Nhất Tinh bị Bạch gia truy sát, dưới sự phẫn nộ, Bạch Tiểu Thuần cướp bóc Thái gia hồn trường, càng dẫn động mười ba sắc thiên hỏa thiêu huỷ hồn trường! Trốn ma lao, luyện thành mười bốn sắc hỏa, cũng đem toàn thân vật phẩm đều luyện linh mười bốn lần. Dựa vào Phát Tình đan cạy mở Thái gia tộc lão miệng, biết được tam đại gia tộc làm phản sự tình. Cự Quỷ Vương phái ra Vô Thường công hòa giải với tam đại gia tộc bên trong, tiểu ô quy thức tỉnh. Cự Quỷ Vương đem Bạch Tiểu Thuần bắt giữ thành phạm đánh vào ma lao, nhưng ma lao mọi người vẫn như cũ cho Bạch Tiểu Thuần hắc tiên đãi ngộ. Dùng Phát Tình đan câu dẫn Lục Thế Hữu, biết được cự Quỷ thành truyền tống trận bí mật, Bạch Tiểu Thuần tính toán thừa dịp làm phản chi loạn đào tẩu. Nửa tháng sau, phản loạn kinh khởi, Cửu U vương phát động kích thứ nhất, tam đại gia tộc lão tổ, U Minh công cùng Lục Thiên Hậu đồng thời làm phản, lại phát hiện Cự Quỷ Vương chỉ là phân thân ở đây. Bạch gia truy sát Bạch Tiểu Thuần thời khắc, tiểu ô quy dẫn đầu Bạch Tiểu Thuần đi ăn cướp Cự Quỷ Vương bản tôn. Bạch Tiểu Thuần thoát đi ma lao, đem Cự Quỷ Vương xem như hình người tấm thuẫn ngăn cản công kích, một đường giết ra. Bạch gia lão tổ phát hiện Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần giả hàng, dẫn bạo Bán Thần hồn tháp, cơ hồ giết chết Bạch gia lão tổ, làm tấm thuẫn Cự Quỷ Vương cũng thâm thụ trọng thương, Bạch Hạo ở trong mắt Cự Quỷ Vương bị định nghĩa là tên điên.

55 tuổi: Bắc mạch thế giới tu luyện đến Thiên Nhân đại viên mãn, Bất Tử quyển đại thành, ra tới lúc Thông Thiên thế giới đã là chiến hỏa liên thiên, Bạch Tiểu Thuần vì ngăn cản chiến tranh kéo dài, một người đại chiến Cự Quỷ Vương cùng Tinh Không Đạo Cực tông Bán Thần tổ, lấy được toàn thắng, về sau bị Thiên Tôn bắt đi, cưỡng ép cùng Đỗ Lăng Phi luyện chế Bất Tử Trường Sinh đan, bị đồ đệ Bạch Hạo lấy thiêu đốt linh hồn đại giới cứu ra, sau bị Thủ Lăng nhân cưỡng ép dung hợp Trường Sinh quyển, tu vi đạt tới Bán Thần hậu kỳ, cùng Thiên Tôn đại chiến cũng đại bại Thiên Tôn, Thông Thiên thế giới cũng bởi vậy vỡ vụn, tiến vào Vĩnh Hằng đại lục.

Tiến vào Vĩnh Hằng đại lục, giết Tà Hoàng, diệt Nghịch Phàm, sau sáng tạo tinh không trở thành Vĩnh Hằng.

Nguồn: baike

Bài liên quan

Bình luận